Dialoga ger konsultationer på strategisk, övergripande nivå inom våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Verksamheter inom Göteborgs Stad och våra avtalskommuner kan konsultera Dialoga i sitt strategiska arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. En konsultation kan utmynna i olika aktiviteter beroende på identifierade behov.

Observera att konsultationer inte ges när det gäller individärenden. 

Kontakt: dialoga@socialcentrum.goteborg.se