Medarbetares utsatthet för våld i nära relation – en halvdagsutbildning för chefer och HR-personal

15 februari, 2018

Arbetsplatsen kan spela en avgörande roll för att en utsatt person ska kunna ta sig ur en våldsam relation. Dialoga anordnar, i två omgångar, en halvdagsutbildning…


Nytt utbildningstillfälle av efterfrågad utbildning – Hedersrelaterat våld och förtryck med särskilt fokus på skydd och skyddsutredningar

13 februari, 2018

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, erbjuder dig som jobbar som myndighetsutövande socialsekreterare en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Anmäl dig nu…


Var med och sprid kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt

26 januari, 2018

Nu i februari uppmärksammar vi våld i ungas nära relationer genom en kampanj – Svartsjuka är inte romantiskt. Var med och sprid kampanjen du också! …


Ny omgång av efterfrågad basutbildning om våld i nära relationer

16 januari, 2018

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Social resursförvaltning erbjuder kostnadsfria basutbildningar för att höja kunskapsnivån. Vårens…


Utbildning – Hedersrelaterat våld och förtryck med särskilt fokus på skydd och skyddsutredningar

11 januari, 2018

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, erbjuder dig som jobbar som myndighetsutövande socialsekreterare en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Anmäl dig nu…


Föreläsning om mäns heder – att vara både offer och förövare

3 januari, 2018

28 februari anordnar Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, en föreläsning med Astrid Schlytter om mäns heder – att vara både offer och…


Föreläsning om Bygga Broar på internationella brottsofferdagen

27 december, 2017

Målsättningen med modellen Bygga Broar är att stärka barns och ungas rättigheter, främja integration, samt förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Torsdag 22 februari anordnar Social…


Konferens för att uppmärksamma den internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor

27 december, 2017

6 februari är det FN:s internationella dag för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor. För att uppmärksamma detta anordnar  Dialoga – kompetenscentrum om våld…


Svartsjuka är inte romantiskt – konferens om våld i ungas nära relationer

21 december, 2017

I februari uppmärksammar vi våld i ungas partnerrelationer genom en nationell kampanj. Som inledning på kampanjen anordnar Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer…


Vårens basutbildningar om våld i nära relationer är publicerade

15 november, 2017

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer erbjuder kostnadsfri basutbildning om våld i nära relationer. Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att…


Välkommen på filmvisning och panelsamtal om kvinnlig könsstympning

9 november, 2017

Tisdag 5 december visar Dialoga filmen The Cut: Exploring FMG, som har gjorts av journalisten Fatma Naib. I filmen undersöker Fatma Naib varför den farliga, smärtsamma och…


Medarbetares utsatthet för våld i nära relation – en halvdagsutbildning för chefer och HR-personal

23 oktober, 2017

Dialoga anordnar en halvdagsutbildning med Kerstin Kristensen, KvinnofridsAkademin. Fokus är medarbetares utsatthet, våldets påverkan och hur du kan agera som chef. Målgrupp: Du som arbetar…


Utbildning i att samtala med våldsutsatta kvinnor

17 oktober, 2017

Vad är verksamt i mötet med en våldsutsatt kvinna? – Betydelsen av ett gott gensvar. Dialoga erbjuder en kostnadsfri halvdagsutbildning om våld i nära relationer med…


Konferens 24 november – Cause of Death: Woman

3 oktober, 2017

Välkommen på konferens med anledning av FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland, Trollhättans stad och Utväg Södra…


Är du vår nya medarbetare? Dialoga söker utvecklingsledare

20 september, 2017

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer söker en utvecklingsledare. Dialoga tillhör verksamhetsområdet Social utveckling och har i uppdrag att erbjuda kunskapshöjande aktiviteter för…