Eva och Helen Dialoga

Dialogas uppdrag är att öka kunskapen om våld i nära relationer i kommunerna, genom att erbjuda utbildning och rådgivning. Vi ska också stödja metodutveckling och olika former av samverkan. De insatser som görs ska leda till att de som lever med våld i nära relationer, både utsatta och utövare, får bättre bemötande, stöd och skydd. Dialogas uppdrag är att:

  • utbilda
  • erbjuda rådgivning
  • stödja metodutveckling
  • stärka regional samverkan

Vi finns till för personal inom bland annat individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinder, förskola, skola, barnomsorg och kommunala bostadsbolag, samt övriga samarbetspartners. Du är välkommen att kontakta oss om ni i din organisation behöver råd eller utbildning i frågor som rör våld i nära relation. Läs mer om vilka utbildningar som är aktuella i kalendariet på denna webbsida eller på www.valdinararelationer.se .