Dialogas arbete styrs till stor del av Göteborgs Stads folkhälsoprogram samt Jämställdhetspolicy för Göteborgs Stad. Här kan du läsa dessa styrdokument:

Göteborgs Stads folkhälsoprogram

Jämställdhetspolicy för Göteborgs Stad

Plan mot våld i nära relationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014-2018 gäller alla kommunens förvaltningar och bolag.

Planen presenterar ett antal utvecklingsområden som verksamheterna i Göteborgs Stad behöver arbeta med för att uppnå det visionära målet om att våld i nära relationer har upphört.

Utvecklingsområdena är:

  • Likabehandling
  • Samordning och samverkan
  • Kompetensutveckling
  • Bemötande
  • Stöd och skydd
  • Information
  • Permanent boende
  • Temporärt boende
  • Kontroll och uppföljning av verksamheter som utför insatser enligt Socialtjänstlagen
  • Uppföljning.

Planen innehåller även aktiviteter som ska genomföras och uppgift om vilka som är ansvariga för dem.