Ung & Trygg startade i Göteborg 2004, som en strategisk satsning. Från början ingick fyra stadsdelar, men satsningen kom snart att omfatta hela staden.

Syftet med satsningen var att motverka att ungdomar rekryterades till kriminella gäng. Förebyggande arbete för att fånga upp ungdomar i riskzonen stod i fokus.

Stigande oro efter skottlossningar

Bakgrunden var flera uppgörelser mellan kriminella grupperingar i Göteborg. Det förekom bland annat skottlossning på en allmän badplats och vid restauranger i centrala stan.

Uppgörelserna hade fått stor uppmärksamhet och det fanns en stigande oro över utvecklingen i några av stadens förorter.

Samtidigt rapporterade polisen hur de brottsmisstänkta ungdomar som kunde kopplas till kriminella nätverk främst kom från fyra stadsdelar i Göteborg; Bergsjön, Gunnared, Biskopsgården och Lärjedalen.

Fyra stadsdelar från början

De fyra stadsdelarna blev så småningom ledande aktörer i Ung & Trygg, tillsammans med:

  • Polisen
  • Åklagarmyndigheten
  • Utbildningsförvaltningen
  • Kommunala bostadskoncernen Förvaltnings AB Framtiden

Vid årsskiftet 2005/2006 utvidgades Ung & Trygg till att omfatta alla stadsdelar i Göteborg.

Ingår i Social resursförvaltning sedan 2011

Fram till år 2011 var Ung & Tryggs huvudman Förvaltnings AB Framtiden. Efter en översyn av organisationen för alla trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i Göteborg, flyttades Ung & Trygg den 1 juli 2011 till Social resursförvaltning. Verksamhetsområdet som Ung & Trygg tillhör heter Social utveckling.

Uppdraget är fortfarande det samma – att genom samverkan och förebyggande arbete förhindra att ungdomar rekryteras till kriminella gäng.