Arbetet med att fånga upp ungdomar i riskzon bedrivs i de olika stadsdelarna; på skolor, inom socialtjänsten, i respektive polisområde, i föreningslivet och så vidare.

Det konkreta arbetet med ungdomar i riskzon för kriminella karriärer ingår inte i Ung & Tryggs uppdrag, utan utförs av andra aktörer i samhället. I stället fungerar Ung & Trygg som ett stöd för att främja samverkan mellan de som i sin tur möter unga i sitt vardagliga arbete.

Ung & Tryggs uppdrag handlar exempelvis om:

  • Stödja utvecklingen av nya arbetsmetoder
  • Fungera som en länk mellan samverkansparterna
  • Sprida goda exempel på samverkan
  • Initiera nya nätverksformer
  • Ta fram stödmaterial

Vi som arbetar på Ung & Trygg har många års erfarenhet av arbete med ungdomar på olika plan, inom till exempel socialtjänst, skola, fritidsverksamhet eller föreningsliv.