Ung & Trygg tillhör Social resursförvaltning i Göteborgs Stad och styrs av politikerna i Social resursnämnd. 

Tidigare var den kommunala bostadskoncernen Förvaltnings AB Framtiden huvudman för Ung & Trygg.

Efter ett politiskt beslut om att se över organisationen för alla trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i Göteborg, flyttades Ung & Trygg i juli 2011 över till Social resursförvaltning.