Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla.

I Göteborgs Stads budget finns målet att Göteborg ska vara en jämlik stad. Vi har jobbat för social hållbarhet under många år och mycket bra har gjorts. Det som är nytt är att vi har nya kunskaper och ett tydligt politiskt mål att Göteborg ska vara en jämlik stad.

Via den här länken hittar du information om Jämlikt Göteborg som är utvald för dig som arbetar inom Göteborgs Stad.

Du kan alltid läsa mer om Jämlikt Göteborg på Göteborgs Stads hemsida, http://www.goteborg.se/jamlikt. Där finns information, rapporter, filmer och arrangemang samlat.