Social utveckling har i uppdrag att samordna och utveckla stödet till brottsutsatta. Vi fungerar som en resurs för stadsdelsförvaltningarna.

Genom oss kan du:

  • Få information om nätverk och samverkansformer för brottsutsatthet.
  • Ta del av kompetensutveckling genom exempelvis utbildningar och föreläsningar.
  • Få information om vilket stöd det finns idag för brottsutsatta och professionella.

Ett av målen i arbetet är att brottsutsatta snabbt ska erbjudas ett bra och lämpligt stöd oavsett var i Göteborgs Stad den utsatte bor.

Aktuellt

Konferens om hatbrott 9 juni

12 maj, 2017

Kompetenscentrum om brottsutsatthet ordnar konferens om hatbrott tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland och Brottsoffermyndigheten.  -Syftet med konferensen är att belysa och ge kunskap om hatbrott…


Dialoga och KBU lanserar ny utbildning!

10 mars, 2017

Tillsammans lanserar Dialoga och Kompetenscentrum en helt ny utbildning om bemötande av våldsutsatta och våldsutövande, med fokus på intersektionalitet och normkritik.Syftet med utbildningen är att…


Två snabba och uppdaterad dokumentation

27 februari, 2017

Nu har vi publicerat dokumentationen från vår senaste konferens, den 22 februari, om transpersoners brottsutsatthet.Vi tackar alla som medverkade och besökte konferensen, och hoppas att…


Konferens på den internationella brottsofferdagen

17 januari, 2017

Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer. Kompetenscentrum om Brottsutsathet…