Kompetenscentrum om brottsutsatthet (KBU) är en resurs för stadsdelarna och andra verksamheter i Göteborgs Stad, när det handlar om att samordna och utveckla stödet till brottsutsatta.

KBU erbjuder stöd genom att:

  • Skapa nätverk och samverkansformer
  • Erbjuda kompetensutveckling genom exempelvis utbildningar och föreläsningar
  • Utveckla lättillgänglig information till brottsutsatta och professionella

Syftet är att brottsutsatta snabbt ska erbjudas ett bra och lämpligt stöd oavsett var i kommunen den utsatte bor.

Under rubrikerna till vänster hittar du information om brottsutsatthet, vad personer som utsatts för brott behöver och om KBU:s arbete. I kalendariet hittar du de arrangemang som är aktuella. 

Aktuellt

Konferens om hatbrott 9 juni

Inbjudan konferens om hatbrott
12 maj, 2017

Kompetenscentrum om brottsutsatthet ordnar konferens om hatbrott tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland och Brottsoffermyndigheten.  -Syftet med konferensen är att belysa och ge kunskap om hatbrott…


Dialoga och KBU lanserar ny utbildning!

10 mars, 2017

Tillsammans lanserar Dialoga och Kompetenscentrum en helt ny utbildning om bemötande av våldsutsatta och våldsutövande, med fokus på intersektionalitet och normkritik.Syftet med utbildningen är att…


Två snabba och uppdaterad dokumentation

27 februari, 2017

Nu har vi publicerat dokumentationen från vår senaste konferens, den 22 februari, om transpersoners brottsutsatthet.Vi tackar alla som medverkade och besökte konferensen, och hoppas att…


Konferens på den internationella brottsofferdagen

17 januari, 2017

Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer. Kompetenscentrum om Brottsutsathet…