Stöd Vi på Kompetenscentrum om brottsutsatthet arbetar med att lyfta fram och utbilda i frågor och ämnesområden som har betydelse för att brottsutsatta ska känna stöd från samhället. Vi gör det till exempel genom att anordna föreläsningar och konferenser. Vi lyfter även fram frågorna i våra projekt och nätverk. Vi riktar oss till anställda inom Göteborgs Stad, till exempel inom socialtjänst och skola, men även till våra samverkanspartners som exempelvis Polisen, Åklagarmyndigheten och ideella aktörer. Under rubrikerna till vänster kan du läsa om två viktiga områden som vi arbetar med, nämligen bemötande och att sprida kunskap om rättsprocessen.