Här kan du läsa om arbetet med att stötta brottsutsatta.

Kunskap för dig som är yrkesverksam

På Kompetenscentrum om brottsutsatthet arbetar vi särskilt med att sprida kunskap om två områden:

  • Bemötande
  • Rättsprocessen.  

För dig som blivit utsatt för brott

Du som blivit utsatt för brott kan få stöd av Stödcentrum för brottsutsatta. Kontaktuppgifter och mer information finns här: Stödcentrum för brottutsatta.

Här finns mer exempel på stöd till dig som blivit utsatt för brott: Stöd till brottsutsatta i Göteborg.