Här kan du läsa om arbetet med att stötta brottsutsatta.

Kunskap för dig som är yrkesverksam

Social utveckling arbetar särskilt med att sprida kunskap om två områden:

  • Bemötande
  • Rättsprocessen.  

För dig som blivit utsatt för brott

Du som blivit utsatt för brott kan få stöd av: Stödcentrum för brottsutsatta.