Här hittar du dokumentation i form av bildspel och artiklar från konferenser vi ordnat.

Konferens om hatbrott

9 juni 2017
Program
Vad gör hatbrott allvarligare än andra brott?
Polisens arbete i Demokrati- och hatbrottsgruppen
Hbtq-personers utsatthet för hatbrott
Antireligiösa hatbrott
Stödcentrum för brottsutsatta

Transpersoners brottsutsatthet

22 februari 2017
Program
Intro 
Anna-Carin Jansson
Göran Stanton

Om barn och unga med sexuell beteendeproblematik

10 oktober 2016
Powerpoint Anete Birgersson Thell.
Referat från förmiddagens föreläsning

Ställer vi frågor om sex, våld och droger?

26 oktober 2016
Referat
Inledning och drogvaneundersökning
Lotta von Mentzer
Maude Andersson

Näthat och nätkärlek

4 december 2016
Program
Referat från dagen

Skuggans lag – prostitution och människohandel

14 december 2016
Referat från dagen

Föreläsning om sekundär traumatisering

8 juni 2016
Skattningsformuläret PROQOL

Internationella brottsofferdagen – våldsutsatta hemlösa kvinnor med missbruk

20 januari 2015
Dokumentation Brottsofferdagen 2015
Sofia Kuldius presentation

Rättsprocessen – vad händer efter en polisanmälan? 

7 november 2014
Seminarium rättsprocessen

Ungas utsatthet för sexualbrott på nätet

23 september 2014. 
Unga hittar strategier för utsattheten på nätet

Brottsutsatthet ur ett mänskligt perspektiv

21 februari 2014
Internationella brottsofferdagen 2014