Agneta Essén, enhetschef trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Tillförordnad enhetschef sexuell hälsa.

Telefon: 031-367 98 67

E-post