Här kan du läsa om Social utvecklings uppdrag med att samordna arbetet om brottsutsatthet.

Genom oss erbjuds stöd till medarbetare i Göteborg för att utveckla arbetet med brottsutsatta.

Bakgrund: kartläggning visade på behov av stöd

Bakgrunden till vårt uppdrag var bland annat en kartläggning av arbetet för brottsutsatta i Göteborgs Stad. Den visade hur stora grupper av vuxna brottsutsatta inte får det stöd de har rätt till.

Stöd till verksamheter

Vi erbjuder bland annat utbildningar och föreläsningar om brottsutsatthet och stöd till brottsutsatta. Målgruppen är de medarbetare i Göteborg som i sin verksamhet möter brottsutsatta, eller som möter människor med annan utsatthet och där brottsutsatthet kan vara en del.

Våra målgrupper är till exempel medarbetare och chefer inom socialtjänst och skola, men även samverkansparter som polisen, Åklagarmyndigheten och ideella aktörer är viktiga i arbetet.

Nätverk och konferenser om brottsutsatthet

Vi arbetar också med att skapa nätverk med stadsdelar och övriga aktörer. Ibland arrangerar vi konferenser, antingen i egen regi eller genom samarbete med andra aktörer. Ett exempel är en årlig konferens på internationella brottsofferdagen.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring brottsutsatthet, vill veta var du kan hitta rätt information eller behöver konsultation kring bemötande av brottsutsatta på din arbetsplats.