Kompetenscentrum om brottsutsatthet (KBU) inrättades hösten 2012. Anledningen var att en kartläggning av arbetet för brottsutsatta i Göteborgs Stad visade att stora grupper av vuxna brottsutsatta inte får det stöd de har rätt till.

Vad gör KBU?

Teamet KBU erbjuder bland annat utbildningar och föreläsningar om brottsutsatthet och stöd till brottsutsatta. Målgruppen är de medarbetare i Göteborg som i sin verksamhet möter brottsutsatta, eller som möter människor med annan utsatthet och där brottsutsatthet kan vara en del.

KBU arbetar även med att skapa nätverk och andra samverkansformer med stadsdelar och övriga aktörer. Ibland arrangerar KBU konferenser, antingen i egen regi eller genom samarbete med andra aktörer. Ett exempel är en årlig konferens på internationella brottsofferdagen.

Teamet består av två utvecklingsledare samt en kommunikatör. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring brottsutsatthet, vill veta var du kan hitta rätt information, vill veta hur vi arbetar eller behöver konsultation kring bemötande av brottsutsatta på din arbetsplats.

I kalendariet hittar du föreläsningar och konferenser som är aktuella.