Här visar vi ett urval av de verksamheter i Göteborg som erbjuder brottsutsatta stöd.

 

Stödcentrum för brottsutsatta

Sommaren 2014 startade Göteborgs Stad ”Stödcentrum för brottsutsatta”. Stödcentrum för brottsutsatta finns till för den som bor i Göteborg och har blivit utsatt för brott. Det kostar inget att komma till stödcentrat och den som vill kan vara anonym. Även anhöriga till någon som har utsatts för brott eller den som har bevittnat brott kan vända sig dit.

Stödcentrum för brottsutsatta erbjuder stödsamtal, praktisk hjälp vid till exempel kontakt med polis, åklagare och försäkringsbolag, rådgivning om brottsutsattas rättigheter och skyldigheter, och stöd i samband med att någon i ens närhet har drabbats av brott.

 

Socialkontoren i stadsdelarna och socialjouren

I varje stadsdel finns ett socialkontor som erbjuder olika typer av socialt stöd och service till barn och ungdomar, familjer, personer med missbruksproblem och personer med en funktionsnedsättning. Här finns kontaktuppgifter till socialkontoren i Göteborgs Stad.

Den som är i behov av akut hjälp efter kontorstid kan kontakta socialjouren. Socialjouren kan ge akut hjälp på kvällar, nätter och helger när socialkontoren är stängda. Det kan handla om våld, missbruk, hemlöshet eller misstanke om att någon far illa.

 

Kriscentrum för kvinnor

Kriscentrum för kvinnor är en kommunal verksamhet som fungerar som en resurs för våldsutsatta kvinnor och eventuella barn. Det finns även en samtalsmottagning där den som utsätts för våld, hot och trakasserier kan få stöd och råd.

 

Kriscentrum för män

Kriscentrum för män är också en kommunal verksamhet och vänder sig till den som har problem i sina nära relationer. Kriscentrum för män erbjuder individuella samtal när det gäller kris i förhållandet, svårigheter vid separation, föräldraskap, samt utövande eller utsatthet för våld. De erbjuder två olika gruppbehandlingar: en grupp för den som har utsatt andra för våld och aggression och en grupp för den som vill utveckla sig i sitt föräldraskap.

 

Barnhuset

Barnhuset arbetar med barn 0-18 år och deras familjer, när barnet misstänks ha blivit utsatt för sexuella övergrepp, misshandel eller kvinnlig könsstympning. Barnhuset är en kommunal verksamhet.

 

Primärvården (vårdcentraler)

Den som mår dåligt på grund av att hen har blivit utsatt för brott kan även vända sig till sin vårdcentral. De flesta vårdcentraler kan erbjuda stödsamtal med kurator eller psykolog. Läs mer på Västra Götalandsregionens webbsida Vårdguiden. Där finns massor av bra information om både fysiska och psykiska besvär, samt kontaktuppgifter till alla vårdcentraler.

 

Föreningar och organisationer

Förutom de kommunala verksamheterna finns många föreningar och organisationer i Göteborg som erbjuder stöd och hjälp till personer med olika typer av utsatthet och sociala problem. Här hittar du en lista på föreningar som arbetar med utsatthet och våld, och som under 2014 fick ekonomiskt bidrag av Social resursnämnd.

 

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan erbjuder stöd i form av samtal med präst eller diakon, och genom tjänster som exempelvis Jourhavande präst och Sjukhuskyrkan. På Svenska kyrkans webbsida kan du läsa om hur du kan få stöd i din församling.

 

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten (Brom) är en myndighet vars övergripande mål är att arbeta för att främja alla brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. På Brottsoffermyndighetens webbsida finns massor av information om brottsutsatthet, brottsutsattas rättigheter, vilket stöd som finns, hur en rättegång går till med mera. Den riktar sig till olika målgrupper, till exempel brottsutsatta, den som möter brottsutsatta i sin yrkesroll, lärare, studenter, forskare och personer som har begått brott.