Denna sida stänger inom kort.

Du hittar information om Göteborgs Stads kompetenscentrum för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel på Göteborgs Stads temasida Kompetensutveckling i sociala frågor – Drogförebyggande och beroende, sexuell hälsa, våld i nära och heder. Se länk till sidan nedan. 

 

 


Läs mer


Aktuellt