Här hittar du fakta och forskning, rapporter, dokumentationer, lästips och länkar.

_________________________________________________

Fakta och forskning

Alcohol policy regulation in Europe

Visuell databas över alkoholrestriktioner i Europa

_________________________________________________

Alkoholkonsumtion

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 CAN Alkoholkonsumtionen i Sverige. Aktuell statistik från SoRAD

_________________________________________________

Alkoholstatistik

Statens folkhälsoinstitut, 2012.

_________________________________________________

Riskbruk Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN ligger cirka en miljon svenskar i riskzonen för att drabbas av alkoholskador till följd av sin konsumtion. För män anges gränsen till 14 standardglas per vecka, där ett standardglas motsvarar 33 centiliter starköl, 12 centiliter vin eller 4 centiliter sprit. För kvinnor ligger motsvarande gräns på nio standardglas per vecka.

Läs mer om riskbruk av alkohol på primärvårdens webbplats

_________________________________________________

Alkoholrelaterad dödlighet

Alkoholrelaterad dödlighet per 10 000 invånare efter region, kön, ålder och år. Folkhälsomyndigheten Alkoholrelaterad dödlighet indikator

_________________________________________________

CAN- frågor och svar om alkohol

_________________________________________________

Rapporter

Alkohol och cancer

Internationell forskning visar att alkohol kan orsaka cancer även om konsumtionen är måttlig. I den här rapporten uppskattas att närmare 30 procent av de cancerfall som alkoholen orsakar i Sverige orsakas av måttlig eller låg alkoholkonsumtion och ju mer individen dricker, desto större blir risken.

Alkohol och cancer 2016/2017

_________________________________________________

Föräldrar i missbruks och beroendevård

– en kartläggning av hur deras föräldraskap fungerar

CAN 2014

Läs rapporten här

_________________________________________________

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

– en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd

CAN 2014

Läs rapporten här

_________________________________________________

Studenter och hög alkoholkonsumtion

Folkhälsomyndigheten, 2014

_________________________________________________

Länsrapport 2012

Statens folkhälsoinstitut

_________________________________________________

Bättre insatser vid missbruk och beroende

SOU, Regeringskansliet Utgiven: 27 april 2011

_________________________________________________

folkhalsopolitisk_rapport Alkohol. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010

Statens folkhälsoinstitut, 2011

 

_________________________________________________

 Psykisk hälsa och alkoholkonsumtion – hur hänger det ihop

En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande åtgärder Louise Malmberg, Sofia Ljungdahl och Sven Bremberg Statens Folkhälsoinstitut (2009)

Läs och ladda ner rapporten här 

_________________________________________________

Alkohol och hälsa Sven Andréasson, Peter Allebeck 2005

_________________________________________________

Dokumentationer

_________________________________________________

Barn_foraldrar_alkohol

 

Barn, föräldrar och alkohol

Sammanställning från seminarium anordnat av Systembolaget vintern 2014

 

_________________________________________________

Beroendevarden Beroendevårdens utveckling och framtid

-vilka utmaningar står vi inför?

oktober 2014

_________________________________________________

Graviditet_missbruk Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård

2008-2010

Här finner du ett flertal dokumentationer från seminarier och konferenser på temat Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.. 

_________________________________________________

Filmade föreläsningar Ta del av filmade föreläsningar från Förebygg.nu, konferensen i Göteborg den 13 -14 november 2013. Bland annat en föreläsning om den narkotikapolitiska debatten – nationellt och internationellt av Ove Lundgren från Kunskapskällar´n. Från konferensens andra dag finns 6 filmer från fokusspåret Cannabis – drogen som berör! Se filmerna här>> Ta del av filmade föreläsningar från konferensen Nu vet vi mer! – en nationell konferens om insatser mot cannabis den 28 -29 november 2013 i Stockholm. Se filmerna här>>

_________________________________________________

Lästips och länkar

Webbplats UR Kunskapsbanken Att nå fram med ANDT-undervisning Påverka på rätt sätt med berörande berättelser om droger Läs mer

Webbplats Vårdguiden Vill du veta mer om alkohol, alkoholvanor, föräldrars inställning eller vad alkohol gör med kroppen? Läs mer på Stockholms läns landstings webbplats Vårdguiden tema alkohol. Läs mer

Webbplats Alkoholhjälpen Alkoholhjälpen är en självhjälpssida med två delar. En del som vänder sig till den som funderar över sitt eget drickande. Och en del som vänder sig till den som oroar dig för någon annans drickande. Läs mer

Webbplats Alkohol och trafik, Trafikverket Här hittar du före detta Vägverkets broschyrer om trafik, droger och alkohol. Även riktat material till dig som arbetar med ungdomar. Läs mer

Sveriges alkoholpolitik

En ny alkohollag

Nordisk alkoholpolitik

Alkoholfrågor i EU

Alkoholfakta

Alkoholhjälpens webbplats

Alkohollinjen

Alkoholprofilen

Ansvarsfull alkoholservering

_________________________________________________

Faktablad om alkohol. Alkohol och äldre

 

Faktablad om alkohol. Alkohol och äldre

Statens folkhälsoinstitut, 2012

 

 

 

_________________________________________________

Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel Boken vänder sig till professionella behandlare inom beroendevård, primärvård, psykiatri och socialtjänst som vill fortbilda sig i återfallspreventiv behandling. av Lars Saxon, Peter Wirbing Läs mer

_________________________________________________

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak - för gymnasieskolan Utgivningsår 2010 Författare Statens folkhälsoinstitut

Hur ska man ta sig an frågan om undervisning om alkohol, narkotika, tobak och dopning i skolan? Denna bok kan användas som stöd och inspiration för detta arbete. Bland annat ges förslag på hur ANDT-frågorna…

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak – för gymnasieskolan

_________________________________________________

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak - i grundskolans senare år Utgivningsår 2010 Författare Statens folkhälsoinstitut

Hur ska man ta sig an frågan om undervisning om alkohol, narkotika, tobak och dopning i skolan? Denna bok kan användas som stöd och inspiration för detta arbete. Bland annat ges förslag på hur ANDT-frågorna…

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak – i grundskolans senare år

_________________________________________________

Alkoholfri graviditet. Kvalitetssäkring av arbetet inom mödrahälsovården

Statens folkhälsoinstitut, 2010

 

 

 

_________________________________________________

Den svenska supen

Sven Andréasson, redaktör Statens Folkhälsoinstitut, 2002

Länk till pdf och beställning

_________________________________________________


Motiverande samtal – MI

Tom Barth och Christina Näsholm Studentlitteratur, 2006 ISBN10:9144030304

 

______________________________________________

 Alkoholpolitik för bättre folkhälsa

Griffith Edwards, redaktör Natur och kultur, 1996 ISBN:91-27-05821-2

_________________________________________________