Här samlar vi filmer, bildspel och annat material från våra genomförda konferenser och utbildningar.

______________________________________________ 

 

3 och 10 okt 2017
Konferens- Narkotikafri gymnasieskola

Bildspel från dagen

Mini-Maria Kajsa Lönnevi & Angelica Hjelm

Provtagning Gbg skolor, Mats Ohlson

Anmälan vad händer sedan, Marit Englund

Narkotikafri gymnasieskola förebyggande, Jessica Andersson och Maria Martini

Certifierad drogfri skola, Mikael O Karlsson

______________________________________________ 

 

Utbildning 4 maj 2017

ANDT på schemat

thumbnail_IMG_1737[1]

är ett metodmaterial för lärare. Det går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen. Metodmaterialet är i första hand framtaget för lärare på grundskolan åk 6-9 men materialet går att anpassa till elever på gymnasienivå.

Del 1, filmadDrogvanor bland unga, Ulla Kungur, Kunskapskällar’n

Bildspel.pdf

Del 2, filmadANDT på schemat, Kristofer Odö, CAN

Bildspel.pdf

Metodmaterialet hittar du på drugsmart.com

Drogvaneundersökningar

______________________________________________

 

Recovery – en modell för arbetet mot etablerat missbruk och beroende i Göteborg?

Konferens 27 april 2017

Recoverymodellen får ett allt större genomslag i Europa och andra delar av världen när det gäller insatser för personer med ett etablerat missbruk och beroende. Modellen innebär att man, istället för att fokusera på ett område åt gången, arbetar samordnat; missbruksbehandling, boende, sysselsättning, fritid, socialt nätverk etc.

      

 

 

 

 

 

Inbjudan/program

Film 1

Åsa Bringlöv, Forskningsassistent, FoU Södertörn – Varför kommer de tillbaka? pdf

Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande – Inledning

Film 2

Michael Edwards, Senior Lecturer, Department of Law & Criminology, Sheffield Hallam University, Storbritannien – Att bygga lokala vägar och professionell samverkan för att skapa recoverykapital, pdf

Lars Lundell, Verksamhetsutvecklare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetsområde Beroende – Samverkan och bemötande för återhämtning

Film 3

Susanne Haglund, Ulla-Karin Littorin, Socialsekreterare, Behandlingsgruppen för drogproblem, Göteborg – Att skapa sitt liv och sin framtid, pdf

Malin Östling, Verksamhetschef boende, Bostad först – Att hitta tillbaka efter en lång tids hemlöshet

Film 4

Catharina Håkansson, Verksamhetschef, Vägen ut – Arbete: en väg ut ur missbruk, pdf

Antonio Boshini, Medicinskt ansvarig, San Patrignano, Italien – Resultat och utmaningar från San Patrignano modellen

Pål Mange Steinland, Jegersberg rehabiliterings- och kompetenscenter, Norge

Film 5

Boro Goic , Ordförande, Recovered Users Network, Bosnien och Hercegovina – Vikten av recoveryröster i samhället, pdf

David Best, Professor, Department of Law & Criminology, Sheffield Hallam University, Storbritannien – Hur spridningen av ett recoveryorienterat arbetssätt kan hjälpa städer att utvecklas, pdf

Marina Johansson, Social resursnämnds ordförande – Avslutning och reflektion

_____________________________________________

 

Recovery

Filminspelning av dagen (hela filmen)

Föreläsarnas bildspel (pdf)

Antonio Boshini

Ann-Sofie Hermansson

Boro Goic

Catharina Håkansson

David Best

Malin Östling

Michael Edwards

Pål Mange Steinland

Susanne Haglund, Ulla-Karin Littorin

Åsa Bringlöv

18361475_10155218699821894_1613225338_n[1]18360843_10155218700701894_1289120282_n[1]18386716_10155218702386894_343136676_n[1]Lars Lundell  Linda nilsson, Åsa BringlövSusanne Haglund

Aktuellt

Spridningskonferens 8 dec- Etablerat missbruk och beroende i fokus

160701-007-130 Illustration (002)
17 oktober, 2017

Plan för en stärkt missbruksvård 2018-2020 Dagen är till för att sprida kunskap om VAD vi ska göra för att utveckla vår missbruksvård och HUR…


Drogvaneundersökningen på stadsdelsnivå visar: Var femte elev oroas av föräldrarnas alkoholkonsumtion.

Skolrapporterna 2017
14 september, 2017

Nu finns resultat från drogvaneundersökningen 2016 på stadsdelsnivå. I tio stadsdelsrapporter visas trenderna de senaste tio åren när det gäller ungdomarnas användning av alkohol, narkotika,…


Konferens Narkotikafri gymnasieskola

14 september, 2017

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Konferensen vänder sig till…


Nu startar kartläggningen av det tunga missbruket i Göteborg

4 september, 2017

Möter du personer med tungt narkotikamissbruk i ditt arbete? Nu är det dags igen att kartlägga antalet personer med tungt narkotikamissbruk. Och vi behöver din…