Drogvaneundersökningar bland unga

Sedan 2004 har Göteborgs Stad genomfört kartläggningar av skolelevers drogvanor. Frågor har ställts även på områden som skola, familj, fritid. Sedan 2007 genomförs undersökningen i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Här kan du hitta resultat från Drogvaneundersökningen 2019 och resultat från tidigare Göteborgsundersökningar. Resultaten från drogvaneundersökningen 2016 finns även på stadsdelsnivå. I tio stadsdelsrapporter visas trenderna de senaste tio åren när det gäller ungdomarnas användning av alkohol, narkotika, tobak m.m. Här finns också länkar till nationella och internationella undersökningar.

Skolelevers drogvanor 2019

Frågeformulär Göteborg åk 9

Frågeformulär Göteborg Gym2

Teknisk Rapport Göteborgs kommun 2019

_______________________________________________

Spel om pengar bland unga i Göteborg

Rapport släppt okt 2018  Cannabis och unga i Göteborg

en kartläggning av ungdomars användning av cannabis i Göteborg. Uppgifterna bygger mestadels på de drogvaneundersökningar bland elever som genomförts i staden sedan 2004 och är en uppföljning av rapporten med samma namn som gjordes år 2012.

Cannabis och unga i Göteborg 2018

Bildspel

Ulla Kungur Bilder till cannabisrapport

Karin Patriksson Om cannabis och vad drogen gör med unga

Kristoffer Lindgren MiniMaria

Linda Nilsson Cannabis


 

  Göteborgs drogvaneundersökning

  2004, 2007, 2010, 2013, 2016 och 2019 genomfördes drogvaneundersökningar bland skolelever i Göteborg.
  Läs mer


 

Rikstäckande undersökningar

Ta del av data från andra kommuner och rikstäckande undersökningar kring drogvanor.


 

Drogvaneundersökningar internationellt

Internationella drogvaneundersökningar genomförs av bland annat CAN och SoRAD.