Drogvaneundersökningar bland unga

Sedan 2004 har Göteborgs Stad genomfört kartläggningar av skolelevers drogvanor. Frågor har ställts även på områden som skola, familj, fritid. Sedan 2007 genomförs undersökningen i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Här kan du hitta resultat från Skolelevers drogvanor 2016 och resultat från tidigare Göteborgsundersökningar. Resultaten från drogvaneundersökningen 2016 finns även på stadsdelsnivå. I tio stadsdelsrapporter visas trenderna de senaste tio åren när det gäller ungdomarnas användning av alkohol, narkotika, tobak m.m. Här finns också länkar till nationella och internationella undersökningar.


Göteborgs drogvaneundersökning

2004, 2007, 2010, 2013 och 2016 genomfördes drogvaneundersökningar bland skolelever i Göteborg.

Läs mer


 

Rikstäckande undersökningar

Ta del av data från andra kommuner och rikstäckande undersökningar kring drogvanor.


 

Drogvaneundersökningar internationellt

Internationella drogvaneundersökningar genomförs av bland annat CAN och SoRAD.