160701-007-130 Illustration (002)Antalet drogrelaterade dödsfall i Västra Götaland har fördubblats på tio år. Ett ökat bland- och läkemedelsmissbruk samt det ständiga flödet av nya droger bidrar till utvecklingen. Den psykiska ohälsan och cannabisanvändandet bland unga ökar och fler äldre har riskfyllda alkoholvanor. För att vända utvecklingen har en handlingsplan tagits fram. Denna ska ge ett samlat och långsiktigt grepp när det gäller insatserna mot etablerat och omfattande missbruk. Oavsett stadsdel ska personer med missbruk få likvärdig hjälp. Det är en av grundförutsättningarna i Göteborgs Stads nya plan för hjälp till människor som fastnat i etablerat missbruk av alkohol, droger eller spel.

Planen antogs av kommunfullmäktige 170914. En spridningskonferens riktad till medarbetare och chefer som arbetar med missbruks- och beroendefrågor i Göteborgs Stad är inplanerad 2017-12-08.

Bildspel från spridningskonferensen 8 dec 2017

______________________

– Vi har inte haft en liknande plan sedan år 2001, så det här är jätteviktigt och har varit efterlängtat. Att vi nu har ett gemensamt styrdokument för hela staden med fokus på utvecklat och omfattande missbruk betyder att vi kan samordna våra resurser så att alla får bästa tänkbara hjälp, oavsett var de bor, säger Ann Karlsson, utredare på social resursförvaltning, i en intervju i Vårt Göteborg.

______________________

Frukostseminarium om spelmissbruk, inbjudan 1 mars 2018

Nyhetsbrev plattform missbruk beroende 1802

Göteborgs Stads nya plan för hjälp till människor som fastnat i etablerat missbruk av alkohol, droger eller spel.

En populärversion av planen hittar du här.

Spridningskonferens 8 dec- Etablerat missbruk och beroende i fokus- inbjudan

Bildspel från spridningskonferensen 8 dec 2017

Stadens nya plan för att utveckla och stärka missbruksvården börjar ta form Nyhet 2017-01-27

Läs mer

Hur går det?- Uppdatering

________________________________________________________

Heldagskonferens 20160912

Öppenvård ett medvetet val – för vuxna med missbruk och beroende

Hur kan vi stötta personer med missbruksproblem? Vilken hjälp finns att få i Göteborgs Stad? Och hur kan vi tillsammans involvera partnern och barnen i behandlingen? Vi presenterar några av stadens öppenvårdsverksamheter för vuxna och du får lyssna på den norska psykologen Frid Hansen. Hennes arbete har haft stor betydelse för att stärka familjeperspektivet i behandlingsarbetet.

Bildspel från dagen:

Russell Turner, ”Vem är jag utan cannabis?” En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis

Järntorgsteamet, Samverkan med ”långa gummiband”

ACT nordost, Hopp till ”hopplösa”- från samverkan till gemensam verksamhet

Fenix, Från medberoende till medmänniska

Öppenvårdsenheten, När förändring är målet – att hitta rätt i förändringsprocesser och metoder

________________________________________________________

Dokumentation från genomförda workshops

160901 fördjupningsarbete med representanter från sjukvård, kriminalvård, brukarråd, idéburna verksamheter, samverkan i  kommun och landsting samt Göteborgs stad kring temat ”Samverkan i fokus”

160520 fördjupningsarbete för chefer i Göteborgs Stad kring helhetssyn och likabehandling, kunskapsbaserat arbete samt kompetens

160601 fördjupningsarbete med representanter från Boendeverksamheten, Social resursförvaltning kring en framtidsvision

160614 fördjupningsarbete för representanter från Göteborgs Stad och idéburna verksamheter kring samverkan, inflytande och utveckling

________________________________________________________

Informationsmaterial kring arbetet 

Uppdragshandling

Tjänsteutlåtande Social resursnämnd

Informationsmaterial

Nyhet

Enkätundersökning chefer

________________________________________________________

Seminarium narkotikarelaterad dödlighet 160421

Inbjudan

Föredrag Anna Fugelstad

Föredrag Gunnar Ågren

Göteborgs arbete med missbruk och beroende

________________________________________________________