Nationella riktlinjer

I april 2015 kom de nya reviderade Nationella riktlinjerna – Vård och stöd vid missbruk och beroende

_______________________________________________

Konferensen om Nationella riktlinjer – Vård och stöd vid missbruk och beroende i Göteborg 2016-08-31

Den 31 augusti 2016 arrangerades en heldagskonferens i Göteborg om de nya riktlinjerna. Många kunniga forskare och föreläsare medverkade under dagen. Några av dem har varit med vid framtagandet av riktlinjerna såsom Agneta Öjehagen, Claudia Fahlke, Anette Skårner och Thomas Lundqvist.

Bildspel från dagen

Agneta Öjehagen – Vad är Nationella riktlinjer 

Ann Karlsson – Övergripende plan mot etablerat missbruk beroende i Göteborgs stad med koppling till NR.pdf 

Mats Möller – Samverkan mellan kommun och region i Västra Götaland. Avtal och överenskommelser som gäller på missbruksområdet.pdf 

Agneta Öjehagen – Behandling vid samsjuklighet.pdf  

Bo Söderpalm – Medicinska test och läkemedelsbehandling vid olika typer av missbruk och beroende.pdf 

Claudia Fahlke – Psykologisk och psykosocial behandling för vuxna.pdf  

Anette Skårner – Psykosociala stödinsatser.pdf 

Emma Ekblom och Janne Nicolaysen – Brukarinflytande.pdf  

Thomas Lundqvist – Psykologisk och psykosocial behandling för ungdomar.pdf

Anette Skårner, Universitetslektor, föräläste om psykosociala stödinsatser   Anette Skårner, en av föreläsarna på konferensen.

_________________________________________________

Filmer från den regionala konferensen om Nationella riktlinjer – Vård och stöd vid missbruk och beroende som hölls 2016-10-11 hittar du här.

——————————————————————————–

Om den reviderade versionen av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nytt i den nya reviderade versionen av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2015).

  • Att riktlinjerna har fokus på beslutsfattare. Boken har undertiteln: Stöd för styrning och ledning, och vänder sig i första hand till chefer och beslutsfattare.
  • Professionen hänvisas i första hand till det vetenskapliga underlaget.
  • Tre nya områden: läkemedelsmissbruk, psykosocialt stöd och ungdomar.
  • Att prioriteringar har införts.
  • Att indikatorer för uppföljning har införts.

Via länken nedan kommer du till Socialstyrelsens sida om Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. På sidan kan du beställa eller ladda ner boken, ladda ner det vetenskapliga underlaget och andra dokument kopplade till riktlinjerna, se socialstyrelsens bildspel om riktlinjerna, se små korta filmsnuttar och här finns även en länk till MET-manualen.

Länk till Socialstyrelsens sida om Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

——————————————————————————–

För dig som är intresserad av implementeringsarbetet här i Göteborg med förra versionen, Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2007):

Att vara den som ska nå ända ut. En kvalitativ kartläggning av kompetensstödjarnas upplevelser och erfarenheter av sitt uppdrag att implementera Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2011)