5992850

Att begränsa alkoholens negativa effekter, minska tobaksbruket och arbeta för ett narkotika- och dopingfritt samhälle har länge varit viktiga mål för folkhälsan. De nationella målen inom alkohol-, narkotika-, tobaks- och dopningsområdet ställs ständigt inför nya utmaningar. Här kan du läsa om risk -och skyddsfaktorer och vilket stöd du, som till exempel arbetar i skolan, kan få. Läs också om insatser som genomförs i Göteborgs Stad och vilka mål som ligger bakom arbetet.


Risk- och skyddsfaktorer Prevention innebär att förebygga problem av olika slag, det vill säga att agera innan problem uppstår. Under 2000-talet har mycket forskning bedrivits inom preventionsområdet, ett tvärvetenskapligt forskningsområde, både internationellt och i Sverige. Läs mer

_____________________________

Föräldrabroschyr

Foraldrabroschyr_2016_tryckForaldrabroschyr_2015                                      Foraldrabroschyr-2017-1Foraldrabroschyr_2014

 

 

 

 

 

Varje år skickas information ut till tonårsföräldrar i Göteborg.

Föräldrabroschyr 2017 och 2018

Föräldrabroschyr 2016

Föräldrabroschyr 2015

Föraldrabroschyr 2014

Denna broschyren finns även översatt på olika språk: Cannabisbroschyr_Engelska Cannabisbroschyr_Turkiska Cannabisbroschyr_Somaliska Cannabisbroschyr_Arabiska Cannabisbroschyr_ Persiska

_____________________________

Effekt (Örebro preventionsprogram) Att motivera och stödja föräldrar att vara restriktiva när det gäller ungdomar och tobak, alkohol och narkotika är en hörnsten i det preventiva arbetet. Effekt är exempel på en metod som ger stöd till föräldrar i att bli mer restriktiva.

_____________________________

ECAD European Cities Against Drugs

Internationell samverkan Göteborgs Stads internationella samarbeten i det drogförebyggande arbetet. European Cities Against Drugs bildades 1994 på initiativ av Stockholms stad som en reaktion mot de krafter som med staden Frankfurt i spetsen dragit igång en rörelse för legalisering av narkotika.

___________________________

Trestad2 Storstädernas satsning mot cannabis Cannabisanvändandet bland unga människor i storstäderna är högst, jämfört med riket i övrigt. Under åren 2012 – 2015 satsar de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö gemensamt mot cannabis i projektet Trestad2. Göteborgsdelen av Trestad2 är organiserad hos Kunskapskällar’n.

____________________________

Tänk Om och Störa langningen Göteborgs Stad deltar i satsningarna mot langning i Västra Götaland, i regi av Länsstyrelsen och i samarbete med polisen.

____________________________