TÄNK OM

Göteborg är en av kommunerna i Västra Götaland som deltar i arbetet med att minska langningen av alkohol till minderåriga. I det gemensamma arbetet deltar kommuner, polis, länsstyrelsen och idéburna organisationer. Tänk Om är en kommunikationsinsats vars mål är att minska langningen av alkohol till våra minderåriga barn. Kampanjen riktas till tonårsföräldrar och övriga vuxenvärlden med budskapet: Har du sett någon som sålt alkohol till ungdomar? Tipsa polisen – 11414 – polisen.se  

 

Länkar till filmer, webbplatser med mera

 

TÄNK OM

https://www.tänkom.nu/

På webbplatsen finns information och länkar till filmer som riktar sig till tonårsföräldrar med budskap från Tänk Om. Filmerna ligger på Youtube:

”Tre skäl att säga nej om din tonåring ber dig att köpa ut”

”Tre tips om hur du kan prata med din tonåring om alkohol”

”Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser”

 

HEJ DÅ ALKOHOLSKADOR

https://hejdaalkoholskador.se/

Kampanjen vänder sig främst till unga vuxna – äldre syskon och kompisar – om att inte köpa ut till yngre. Här finns animerade filmer om langarmyter och en film där komikern Lucas Simonsson slår hål på langarmyter.

 

IQ och TONÅRSPARLÖREN

https://www.iq.se/tonarsparloren/

Tonårsparlören är handboken som stöttar tonårsföräldrar med kunskap och råd kring unga och alkohol. Inför valborg skickas boken till alla hushåll med barn som under året fyller 14 år, och i samband med valborg och skolavslutningar finns den att hämta gratis i Systembolagets alla butiker. På tonårsparlören.se kan boken läsas på svenska och engelska och som ljudbok på svenska. Där hittar du även information på andra språk (arabiska, somaliska, dari och tigrinja). A3-affischen ”Några tips till tonårsföräldrar” finns i mappen med informationsmaterial.

Övrigt material att använda i förebyggande insatser, med utgångspunkt i Tonårsparlören, finns att ladda ner på iq.se/arbeta-med-tonarsparloren.

TRYCKSAKSGENERATORN

https://dialog.isave.no/mrm/Directly.aspx?PW=CAN

Trycksaksgeneratorn innehåller material till Tänk Om, Dansbandskampanjen och #hejdåalkoholskador.

Via trycksaksgeneratorn går det att beställa trycksaker direkt eller ladda hem en högupplöst pdf-fil som skickas till annat tryckeri. Vissa av mallarna är dynamiska, och du kan själv lägga in till exempel avsändare. Allt material går också att ladda ner som lågupplösta pdf-filer för att till exempel visa andra eller lägga upp på en webbplats eller om du vill skriva ut istället för att trycka.

 

Fler länkar

http://alkohollinjen.se/om-alkohollinjen/

Stöd vid alkoholmissbruk, Göteborgs Stad

SYSTEMBOLAGETS ANTILANGNINGSKAMPANJER
Systembolagets planerar en PR-aktivitet inför Valborg och till skolavslutningsperioden kommer kampanjfilmen ”Bröder” att visas på TV, bio och digitalt. Budskapet är att säga nej av omtanke till unga som ber om alkohol.

Lokala samarbeten med Systembolaget

Systembolaget välkomnar lokala initiativ och samarbeten med Systembutiker på din ort. Ta kontakt med områdeschefen på Systembolaget (kontaktlista finns i mappen med informationsmaterial) i god tid för att resonera kring hur lokala aktiviteter ska genomföras, så att det blir ett positivt samarbete för alla parter. Alla områdeschefer har fått information via mejl om att Systembolaget välkomnar lokala samarbeten. Områdeschefen förmedlar kontakt med butikschefer på orter där du önskar genomföra aktiviteter.

 

Stor förändring på kort tid

För ett fåtal år sedan fick de barn som drack alkohol främst den från sina föräldrar. I dag är den stora gruppen som förser våra ungdomar med alkohol personer som fyllt 20 år och som själva hade en tidig alkoholdebut. Det kan vara en partner, syskon, äldre kompisar eller kompisars syskon. Det är därför viktigt att prata med de äldre ungdomarna kring din tonåring om hur du som förälder vill ha det gällande alkohol och ditt barn!

 

Filmer att ladda ner:

Det finns en Tänk Om film på temat ”Tre skäl att säga nej om din tonåring ber dig köpa ut”. Filmen riktar sig till tonårsföräldrar och budskapen kommer från Tänk Om.

Att få äldre syskon/kamrater m.fl. att inte köpa ut till tonåringar:

 

 


Vill du ha material? Mejla: jessica.andersson@socialresurs.goteborg.se