TÄNK OM

Göteborg är en av kommunerna i Västra Götaland som deltar i arbetet med att minska langningen av alkohol till minderåriga år 2018. I det gemensamma arbetet deltar 47 av 49 kommuner, polisen, länsstyrelsen och idéburna organisationer. Tänk Om är en kommunikationsinsats vars mål är att minska langningen av alkohol till våra minderåriga barn. Kampanjen riktas till tonårsföräldrar och övriga vuxenvärlden med budskapet: Har du sett någon som sålt alkohol till ungdomar? Tipsa polisen – 11414 – polisen.se  

Stor förändring på kort tid

För ett fåtal år sedan fick de barn som drack alkohol främst den från sina föräldrar. I dag är den stora gruppen som förser våra ungdomar med alkohol personer som fyllt 20 år och som själva hade en tidig alkoholdebut. Det kan vara en partner, syskon, äldre kompisar eller kompisars syskon. Det är därför viktigt att prata med de äldre ungdomarna kring din tonåring om hur du som förälder vill ha det gällande alkohol och ditt barn!

Vad gör vi för att förstärka den positiva trenden med ungdomars nykterhet?

Ett videoklipp har tagits fram av länsstyrelsen med hjälp av komikern och youtubern Klas Eriksson för att försöka påverka äldre syskon, kamrater och andra unga vuxna att inte köpa ut eller bjuda minderåriga på alkohol. Videon sprids i ett tjugofemtal Youtube-kanaler inför Valborg.

 ”Säg Hejdå till alkoholskador” är en satsning där vi sprider budskapet genom sociala medier. För andra året i rad kommer vi att göra ett event på festivalen Way Out West riktat till unga vuxna personer. Arbetet sker tillsammans med Länsstyrelsen och CAN (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning).

Föräldrainformation:

Inför Valborg skickar IQ hem boken Tonårsparlören till alla vårdnadshavare i Västra Götaland vars barn fyller 14 år under 2018. Tonårsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar.

Årets version av Tonårsparlören finns att läsa på www.tonårsparlören.se, där finns även innehållet på engelska och som ljudbok. Fem tips till tonårsföräldrar bifogas.

Göteborgs Stad skickar brev till alla vårdnadshavare som har barn i årskurs 9 och första året på gymnasiet där man får information om de vanligaste drogerna samt vart man kan vända sig om man vill ha någon att prata med om sin tonåring.

Filmer att ladda ner:

Det finns en Tänk Om film på temat ”Tre skäl att säga nej om din tonåring ber dig köpa ut”. Filmen riktar sig till tonårsföräldrar och budskapen kommer från Tänk Om.

Att få äldre syskon/kamrater m.fl. att inte köpa ut till tonåringar:

Vill din verksamhet ha Tänk Om material?

Då kan du trycka upp det du vill ha genom trycksaksgeneratorn

https://dialog.isave.no/mrm/Directly.aspx?PW=CAN

 

Länkar

https://www.tänkom.nu/

http://hejdaalkoholskador.se/

http://alkohollinjen.se/om-alkohollinjen/

Stöd vid alkoholmissbruk, Göteborgs Stad


Vill du ha material? Mejla: jessica.andersson@socialresurs.goteborg.se