Samtal hjälper mot missbruk
Respons alkoholrådgivning, Spelberoendeteamet och Behandlingsgruppen för drogproblem är samtalsmottagningar som drivs av Göteborgs Stad. Hit kan göteborgare med alkohol-, spel- eller drogproblem vända sig för att få hjälp enskilt, i grupp eller som en familj. I rapporten Samtal som hjälper beskriver verksamheterna hur de arbetar och vilka resultat de uppnår. Rapporten visar mycket goda resultat: över 90 procent av de 786 personer som man följt upp efter behandlingskontakten upplever en förbättrad situation när det gäller sitt missbruk. De allra flesta upplever också att de fått det stöd de efterfrågat. Läs rapporten

_____________________________________________________

Här nedan hittar du länkar till mottagningar och behandlingsenheter, socialtjänst och sjukvård, frivilligorganisationer samt boenden och behandlingshem i Göteborg med inriktning mot missbruk och beroende.

Behandlingsgruppen för drogproblem

  • Behandlingsenheten erbjuder vård för vuxna personer med narkotikamissbruk. På mottagningarna i Göteborg ges stöd genom information, rådgivning och samtalsbehandling. Även anhöriga kan vända få råd och hjälp.

Mer information och kontaktuppgifter


 • Verksamhet Beroende, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Verksamhet Beroende arbetar med utredning och behandling av personer med missbruk/beroende med eller utan samtidig psykiatrisk problematik. Verksamheten har både akut och planerad heldygnsvård samt olika öppenvårdsmottagningar.

Mer information och kontaktuppgifter


Mini-Maria (för unga)

  • Mini-Maria är öppenvårdsmottagningar för ungdomar upp till 21 år som har frågor eller bekymmer som rör droger. Teamen vänder sig också till anhöriga. Ungdomsteamen Mini-Maria drivs genom ett delat huvudmannaskap mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Mer information och kontaktuppgifter


Respons alkoholrådgivning

  • Respons alkoholrådgivning vänder sig till personer som dricker för mycket alkohol, eller är anhörig eller vuxet barn till någon som missbrukar alkohol. Här erbjuds stöd, råd och hjälp att bearbeta orsakerna till missbruket. Respons arbetar främst med enskilda samtal, men har även anhöriggrupper och grupprogram för att förhindra återfall.

Mer information och kontaktuppgifter


Mödra- Barnhälsovårdsteamet i Haga (för gravida)

  • För stöd till gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn.

Mer information och kontaktuppgifter


Barnteamet

  • Barnteamet vänder sig till barn och ungdomar som bor i en familj där någon vuxen dricker för mycket alkohol, missbrukar läkemedel eller spelar för mycket om pengar.

Mer information och kontaktuppgifter

_____________________________________________________

Örebro dopningsmottagning

Tar emot patienter från hela landet från det år man fyller 16 år.

Dopningsmottagningen

 


Sjukvård och smittskydd Beroendekliniken

  • Beroendekliniken erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, tillvänjande läkemedel och narkotika. Dessutom finns specialistmottagningar för kvinnor, ungdomar, socialt välfungerande personer med missbruk/beroende samt heroinberoende och psykisk sjukdom. Här finner du uppgifter till Beroendeklinikens olika verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mer information och kontaktuppgifter


Sahlgrenska sjukhuset- Information Från 8 juni 2015 krävs tidsbokning för övervakad urinprovtagning Provtagning för analys av missbruksmedel i urin på Klinisk kemis provtagningscentral på Sahlgrenska sjukhuset måste från och med den 8 juni 2015 tidsbokas. Remittenten ringer och bokar tid på telefonnummer 031-342 13 21. Tillströmningen av nya provlämnare till Klinisk kemis provtagnings­central på Sahlgrenska sjukhuset har under senare tid ökat. Under förra året upphörde Stadsmissionen och Räddnings­missionen i Göteborg med sin provtagnings­verksamhet inom beroende-missbruksvården utan att alternativ provtagnings­verksamhet tillgodosetts. Sedan dess har tillströmningen av provlämnare ökat till en sådan nivå att Klinisk kemis kapacitet räcker vare sig till personellt eller lokalmässigt. Anders Lindahl Verksamhetschef Klinisk kemi


Smittskyddsenheten

  • Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Mer information och kontaktuppgifter


Socialtjänst och socialkontor

  • På Göteborgs Stads serviceguide finns kontaktuppgifter till socialkontoren i alla stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter


Boende och behandlingshem Boendeverksamheten

  • Boendeverksamheten erbjuder boenden för personer som på grund av missbruk eller psykosociala problem inte kan få bostad på den vanliga bostadsmarknaden. På Boendeverksamhetens hemsida finns förteckning över samtliga boenden och länk till placeringskansliet.

Mer information och kontaktuppgifter


Bra länkar
Cannabishjälpen – Hjälp och information till föräldrar. 1177

  • – Hitta vård och mottagningar i Västra Götalandsregionen

Göteborgs Stads sida om missbruk

  • – Läs mer om stadens arbete med råd, stöd och behandling vid missbruk.