MikaelSvenssonGbg

 

Ny kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg pågår.

 

Huvudsyftet med undersökningen är att kartlägga omfånget av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg. Ett vidare syfte är att också ta reda på droganvändning, eventuella pågående vård- och behandlingskontakter och personernas levnadsvillkor. Sådan mer utförlig information och kunskap om målgruppens behov kommer att vara ett stöd för politiker och chefer i stadens planerings- och utvecklingsarbete inom missbruksområdet.

Kartläggningen vilar på ett politiskt beslut om att det tunga narkotikamissbrukets omfattning ska kartläggas regelbundet. Senast kartläggningen av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg genomfördes var 2011.

Insamling av data från personal på alla socialkontor i Göteborg och Social resursförvaltnings boende- och öppenvårdsverksamheter har genomförts under slutet av 2017. Inom Social resursförvaltning har en juridisk bedömning gjort att insamling av uppgifter till kartläggningen från sjukvård, kriminalvård och den idéburna sektorn inte kunnat genomföras.

Bearbetning av insamlad data pågår. Då resultaten från årets kartläggning är klara kommer vi att kunna jämföra med motsvarande underlag från kartläggningen 2011 och se vilka förändringar som skett.

Resultat från kartläggningen kommer att presenteras hösten 2018.

Ansvarig för kartläggningen:

Karin Patriksson

T. 031-367 91 09

karin.patriksson@socialresurs.goteborg.se

 


Läs mer