MikaelSvenssonGbg

 

 

För dig som ska rapportera in – här hittar du mer utförlig information

 

Nu är det dags igen för kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg.

Huvudsyftet med undersökningen är att kartlägga omfånget av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg. Ett vidare syfte är att också ta reda på droganvändning, eventuella pågående vård- och behandlingskontakter och personernas levnadsvillkor. Sådan mer utförlig information och kunskap om målgruppens behov kommer att vara ett stöd för politiker och chefer i stadens planerings- och utvecklingsarbete inom missbruksområdet.

Kartläggningen vilar på ett politiskt beslut om att det tunga narkotikamissbrukets omfattning ska kartläggas regelbundet. Senast kartläggningen av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg genomfördes var 2011. Då resultaten från årets kartläggning är klara kommer vi att kunna jämföra och se vilka förändringar som skett sedan 2011.

Vem?

Personal på alla socialkontor i Göteborg, Social resursförvaltnings boende- och öppenvårdsverksamheter, alla enheter hos Beroendekliniken, kriminalvårdens häkte, anstalt och frivård samt verksamheter inom den idéburna sektorn rapporterade in uppgifter vid förra kartläggningen.

Ni gjorde ett fantastiskt jobb som utmynnade i rapporten Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011. Nu behöver vi er hjälp igen.

När?

Insamling av data startar 1 september 2017 och pågår till 15 november 2017.

OBS! Insamlingsperioden har förlängts 1 månad. Systemet är nu öppet för inrapportering till och med    15 december 2017.

När kommer resultatet vara klart

Vår plan är att kunna presentera resultat från årets kartläggning sommaren 2018.

 

Ansvarig för kartläggningen:

Karin Patriksson

T. 031-367 91 09

karin.patriksson@socialresurs.goteborg.se

 


Läs mer