MikaelSvenssonGbg

 

 

För dig som ska rapportera in – här hittar du mer utförlig information

 

Nu är det dags igen för kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg.

Huvudsyftet med undersökningen är att kartlägga omfånget av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg. Ett vidare syfte är att också ta reda på droganvändning, eventuella pågående vård- och behandlingskontakter och personernas levnadsvillkor. Sådan mer utförlig information och kunskap om målgruppens behov kommer att vara ett stöd för politiker och chefer i stadens planerings- och utvecklingsarbete inom missbruksområdet.

Kartläggningen vilar på ett politiskt beslut om att det tunga narkotikamissbrukets omfattning ska kartläggas regelbundet. Senast kartläggningen av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg genomfördes var 2011. Då resultaten från årets kartläggning är klara kommer vi att kunna jämföra och se vilka förändringar som skett sedan 2011.

Vem?

Personal på alla socialkontor i Göteborg, Social resursförvaltnings boende- och öppenvårdsverksamheter, alla enheter hos Beroendekliniken, kriminalvårdens häkte, anstalt och frivård samt verksamheter inom den idéburna sektorn rapporterade in uppgifter vid förra kartläggningen.

Ni gjorde ett fantastiskt jobb som utmynnade i rapporten Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011. Nu behöver vi er hjälp igen.

När?

Insamling av data startar 1 september 2017 och pågår till 15 november 2017.

När kommer resultatet vara klart

Vår plan är att kunna presentera resultat från årets kartläggning sommaren 2018.

 

Ansvarig för kartläggningen:

Karin Patriksson

T. 031-367 91 09

karin.patriksson@socialresurs.goteborg.se

 


Läs mer