Maj_webb

Maj Bjurving, enhetschef Kunskapskällar'n, Kompetenscentrum om brottsutsatthet, Dialoga

Telefon: 031-367 90 84

Mobil: 0707-80 22 59

E-post


KiaB_small

Kia Benroth, informatör Kunskapskällar'n

Telefon: 031-367 93 47

Mobil: 0761-25 07 41

E-post


Maria_admin_webb

Maria Malm, administratör Kunskapskällar'n, Dialoga våld i nära relationer, Kompetenscentrum om brottsutsatthet

Telefon: 031-367 91 04

Mobil: 0702-07 33 30

E-post


Ann Karlsson, utvecklingsledare, missbruk och beroende

Telefon: 0739-10 20 47

E-post


Jessica_webb

Jessica Andersson, utvecklingsledare alkohol- och drogförebyggande arbete, Kunskapskällar'n

Telefon: 031-367 91 56

Mobil: 0727-21 97 06

E-post


Karin_webb

Karin Patriksson, utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor, kartläggning tungt narkotikamissbruk, Kunskapskällar'n

Telefon: 031-367 91 09

Mobil: 0702-12 29 26

E-post


Linda Nilsson, utvecklingsledare

Telefon: 031-367 93 97

Mobil: 0739-10 26 91

E-post


maria_martini_small

Maria Martini, utvecklingsledare tobaksförebyggande arbete, Kunskapskällar'n

Telefon: 031-367 93 67

Mobil: 0725-51 23 51

E-post


Ove_webb

Ove Lundgren, utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor, internationellt arbete, ECAD, Kunskapskällar'n

Telefon: 031-367 93 27

Mobil: 0706-57 04 39

E-post


Ulla_webb

Ulla Kungur, utvecklingsledare drogvaneundersökningar, Kunskapskällar'n

Telefon: 031-367 93 26

Mobil: 0707-80 64 09

E-post