Maj Bjurving, enhetschef Kunskapskällar'n och Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Telefon: 031-367 90 84

Mobil: 0707-80 22 59

E-post


Kia Benroth, informatör/kommunikatör, Socialförvaltningen Centrum

Telefon: 031-367 93 47

Mobil: 0761-25 07 41

E-post


Marita Johansson, administratör, Kunskapskällar'n ANDTS och Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Telefon: 031-367 98 65

Mobil: 0703-12 02 63

E-post


Eva Lindstrand, utvecklingsledare alkohol- och drogförebyggande arbete

Telefon: 031-367 93 29

Mobil: 0701-44 54 75

E-post


Jessica Andersson, utvecklingsledare alkohol- och drogförebyggande arbete

Telefon: 031-367 91 56

Mobil: 0727-21 97 06

E-post


Karin Patriksson, utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor

Telefon: 031-367 91 09

Mobil: 0702-12 29 26

E-post


Linda Nilsson, utvecklingsledare narkotikafrågor

Telefon: 031-367 93 97

Mobil: 0739-10 26 91

E-post


Maria Martini, utvecklingsledare tobaksförebyggande arbete

Telefon: 031-367 93 67

Mobil: 0725-51 23 51

E-post