I Kunskapskällarn´s nyhetsbrev får du uppdateringar inom ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak).


Nyhetsbrevet skickas ut 2-4 gånger per år.

Genom nyhetsbrevet får du även veta mer om projekt, konferenser och publikationer (exempelvis drogvaneundersökningar och andra kartläggningar) som Kunskapskällar´n är involverade i.

 

Prenumerera på Nyhetsbrevet