Dopning
I Sverige är dopning inte bara ett idrottsproblem utan ett samhällsproblem. Trots att vi har en nationell ANDTS strategi där ett av de övergripande målen är ett samhälle fritt från dopning har vi ändå uppskattningsvis ca 40 000st användare av dopningspreparat. Det saknas dock tillförlitliga mätningar och det finns en del som anser att mörkertalet är ännu större. Vår kropp är i dag en statussymbol och att styrketräna har blivit en viktig del i vår vardag för många. Träningsanläggningar besöks idag av unga människor och träningsanläggningarna fungerar för många som en fritidsgård. Tullen och polisens beslag av dopningspreparat visar att användandet har ökat.

Vårt arbete
Dopningsfritt Göteborg består av en samverkansgrupp där representanter från polisen, öppenvårdsmottagningen Mini-Maria, Västra Götalands idrottsförbundet, Kristinedals träningsanläggning, Idrott och förening, Friskis och Svettis, Fysiken och Nordic Wellness. Samverkansgruppen träffas ca 5 gånger per år. Vi arrangerar grundutbildning i 100 procent ren hårdträning två gånger per år där alla anställda på träningsanläggningarna erbjuds att delta. Utbildningen sker en gång på våren och en gång på hösten. Under hösten ligger utbildningsdagen på uppmärksamhetsveckan. Varje år erbjuds de som gått grundutbildningen samt personal som möter Göteborgaren en fördjupningsutbildning där innehållet varierar efter önskemål. Syftet med fördjupningsutbildningen är att hålla frågan vid liv,  få fördjupad kunskap om ämnet samt att sprida det dopningsförebyggande arbetet till andra aktörer. Vi ingår i det nationella Prodis nätverket.
Prodis står för Prevention av dopning i Sverige och en representant från de kommuner som använder metoden träffas två gånger per år i Stockholm för att hjälpas åt att utveckla metoden.

Samverkansgruppen har som målsättning att de gymkedjor som är med i Samverkansgruppen skall bli diplomerade enligt arbetsmodellen 100 procent ren hårdträning. I dagsläget har 5 gym inom gymkedjan Fitness 24 Seven diplomerats samt Kristinedals träningscenter.  Arbetet har påbörjats med att formulera ett avtal mellan polisen och gymkedjorna. En ny broschyr har tagits fram och denna gång har vi använt oss av modellen 100 procent ren hårdträning. Nästa utbildning i metoden 100% ren hårdträning kommer att äga rum den 6 mars 2019 på Kristinedals träningscenter.
Ett av de viktigaste målen är att få tillstånd en dopningsmottagning i Göteborgsområdet. I dagsläget är man tvungen att hänvisa patienter med dopningsproblem till mottagningen i Örebro vilket naturligtvis inte är tillfredställande. Ett första möte mellan kommunen, missbrukspsykiatrin och politiken har hållits där problematiken diskuterades. Alla var positiva till att hitta en lösning på frågan så fortsättning följer.

Utbildning

Grund- och fördjupningsutbildning

Varje år arrangeras grund- och fördjupningsutbildningar. Dessa riktar sig till berörd personal från olika verksamheter såsom gym, polis, socialtjänst, fritid, grund- och gymnasiekola.

 

Bildspel och annat material från utbildningarna hittar du här

 

Äldre material nedan

2017

Kosttilskott, Johan Öhman