Effekter av androgena steroider

Tecken som kan tyda på missbruk av anabola androgena steroider

 • Anmärkningsvärd muskeltillväxt
 • Kraftig viktuppgång på kort tid
 • Bröstförstoring
 • Nytillkommen, svår akne
 • Nedsatt sexuell funktion och infertilitet
 • Håravfall
 • Bristningar i senor och muskler
 • Nytillkomna psykiska besvär som aggressivitet, depression eller oro och ångest

Så påverkar AAS kroppen
De kortsiktiga biverkningarna av anabola steroider är väl kartlagda dock inte de långsiktiga.

 • AAS i hög koncentration gör att man slutar växa. Kroppen uppfattar de höga hormonnivån som en signal att längdtillväxten är tillräcklig och områden i skelettet där tillväxten sker sluts.
 • Spermiernas funktion försämras och man får problem att skaffa barn.
 • Risk för hjärtmuskelförstoring
 • Blodfetterna försämras och ger en risk för åderförkalkning.
 • Eventuellt ökar risken för blodpropp och högt blodtyck.
 • Belastningen på levern är hög, risk att utveckla gulsot samt tumörer
 • Bröstförstoring
 • Akne och oljig hud, fett hår
 • Hudbristningar och håravfall
 • Muskel- och senbristningar

En av fyra missbrukare upplever psykiatriska problem:

 • Agressivitet
 • Paranoida vanföreställningar
 • Depression
 • Affektlabilitet
 • Panikångest
 • Psykos
 • Sömnstörningar
 • Beroende av anabola steroider

FHI:s inventering visar att dopningsmedel mestadels används i kurer om 6–12 veckor varvat med lika långa dopningsmedelsfria uppehåll.
Symtompanoramat brukar beskrivas i tre faser.
FAS I: I början av kuren får den som missbrukar AAS ofta ökad energi, större självförtroende, blir lättirriterad och fientlig.
FAS II: Impulskontrollförlust, affektlabilitet, paranoida vanföreställningar och aggressivitet.
FAS III: Efter att kuren avslutats apati, depression, ångest, affektlabilitet och koncentrationssvårigheter.
Ett blandmissbruk med narkotika, alkohol och eller andra läkemedel är inte ovanligt och kan förvärra biverkningarna.

Källor:
1. Dopning (hormondopning), Internetmedicin.se. Thord Rosén, endokrinologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).
2. Faktainformation från Dopningjournen.se, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholmsläns landsting
3. Dopningen i Sverige – en inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder. Kajsa Mickelsson. Statens Folkhälsoinstitut, FHI (2009)

Läs mer på dopningjouren.se