100% REN HÅRDTRÄNING
är en metod som syftar till att förebygga och minska
användningen av illegala prestationshöjande preparat bland
tränande på träningsanläggningar. Metoden består av:
UTBILDNING
av nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar,
träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun,
åklagarmyndighet och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om
effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad
effekt i det förebyggande arbetet.
DIPLOMERING
För att bli diplomerad måste träningsanläggningen uppfylla
följande kriterier: utbildat personalen, utformat en policy och
handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och
personal, bildat ett samarbete med polisen, utsett en antidopningsansvarigpå
anläggningen samt ha en fysisk eller digital
anti-dopningspärm på anläggningen. Föreningsdrivna
träningsanläggningar bör dessutom bilda ett samarbete med
Distriktsidrottsförbundet.
SAMVERKANSGRUPPER
Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället
för att minska tillgången till och användningen av anabola
androgena steroider och andra dopningspreparat.

Läs mer om 100% Ren Hårdträning och ta reda på
om ditt gym är anslutet till anti-dopningsarbetet på
www.renhardtraning.com