Klicka på rubrikerna för att komma till respektive webbsida.

100% Ren Hårdträning
syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i samverkan mer berörda aktörer på området, framförallt mellan träningsbranschen, polisen, Riksidrottsförbundet distriktsidrottsförbund (DF), Länsstyrelsen, kommunen och landstinget.

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dopingjouren
Dopingjouren är placerad vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och arbetar för att öka kunskaperna och medvetandegöra konsekvenserna av dopningsmissbruk genom information, utbildning och forskning. Dopingjourens telefonrådgivning är öppen för alla som har frågor som rör anabola androgena steroider utanför idrotten. Den som ringer kan vara anonym och sekretess gäller.

Dopningsmottagningen i Örebro
Har du använt eller behöver du hjälp att sluta användandet av dopningspreparat? Till Dopningsmottagningen i Örebro kan du vända dig om du eller någon du känner har problem med icke-medicinskt användande av dopningspreparat, såsom anabola androgena steroider.

Riksidrottsförbundet Antidopning
Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente.

WADA
Wada är den världsomspännande antidopnigsbyrån som arbetar för att hålla idrotten ren från dopning. Wada ackrediterar antidopnings-laboratorium och ansvarar även för uppdatering av listan över förbjudna preparat och metoder inom idrotten

PRODIS
PRODIS står för Prevention av dopning i Sverige, och är den organisation som står bakom ”100% Ren Hårdträning”. På denna sida kan ni läsa mer om projektet, samt få information om hur man går med, eller på andra sätt kan stödja arbetet för ett dopningsfritt Sverige. 

Pure for Sure
Pure For Sure är en rörelse som initierats av Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation. Det är en non-profit organisation som ämnar att stödja, informera och inspirera sportvärlden, företagen så väl som skolan och allmänheten att stå upp för “pure health” och “clean sports”.
Fokus ligger på att ta fram och utveckla utbildningsprogram, främja forskning och andra aktiviteter för att öka medvetenheten kring doping.

Dopinglinkki
Dopinglinkki är en finsk sida/webbtjänst som är avsedd för idrottare och motionärer som använder dopingmedel, deras närstående, yrkesfolk som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som använder dopingmedel. Här finns bland annat en faktabank om biverkningar mm. 

Antidoping Norge
Till skillnad från Sverige har Norge ett från idrotten fristående nationellt dopningsarbete. Här inbegrips även motionsidrotten. Sidan är informativ, med mycket filmer och bra sökfunktioner. Bland annat kan du snabbt testa om ett läkemedel är dopningsklassat här. 

“Ren träning” – en handbok kring dopning för personal på träningsanläggningar”.
Det går även att beställa boken i fysisk form via SISU Idrottsböcker.