Vilka droger är vanligast i Göteborg? Hur ser missbruket av narkotika ut bland unga?

Här hittar du fakta och forskning kring narkotika, sniffning och beroendeframkallande läkemedel. Du hittar även boktips, nya rapporter och dokumentationer.

_______________________________________________________________

narkotikasit

Kartläggning tungt narkotikamissbruk

En unik kartläggning av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg har gjorts på uppdrag av politikerna i Göteborgs Stad. Kartläggningen visar bland annat att 1708 personer befinner sig i tungt narkotikamissbruk och att nästan var tionde lever tillsammans med barn.

Läs mer

______________________________________________________________

Göteborgs drogvaneundersökning
Ta del av drogvaneundersökningen bland Göteborgselever i nian och tvåan på gymnasiet.

Läs mer

____________________________________________________________

Fler publikationer från Kunskapskällar´n