_________________________________________________

Hur många ungdomar i Göteborg har prövat narkotika?

Drogvaneundersökningen, Kunskapskällar’n

_________________________________________________

Hur många dör av narkotika varje år?

Senaste statistiken av narkotikarelaterade dödsfall från folkhälsomyndigheten

_________________________________________________

Länkar

CAN

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

_________________________________________________

Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011 Kunskapskällar´n En unik kartläggning av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg har gjorts på uppdrag av politikerna i Göteborgs Stad. Kartläggningen visar bland annat att 1708 personer befinner sig i tungt narkotikamissbruk och att nästan var tionde lever tillsammans med barn. Läs mer

 

 

 

_________________________________________________