spiceSpicefolder  

Det finns mer än 100 syntetiska cannabinoider. Av dessa syntetiska cannabinoider är 21 narkotikaklassade och 76 klassade som hälsofarlig vara i Sverige, januari 2016. Uppdatering juni 2016, läs mer här


Föräldrabroschyr

varje år skickas drygt 12 000 informationsbroschyrer ut till tonårsföräldrar i Göteborg. Läs mer under vårt förebyggande arbete här.


Dokumentation från Spicekonferensen i Göteborg

27 maj 2014 hölls en halvdagskonferens om spice för 800 personer inom socialtjänst, sjukvård och skola som arbetar med ungdomar i Västra Götaland.

Filmade föreläsningar

Abstinesbehandling av spiceberoende ungdomar.

Spice – dess effekter och skador. Del 1. Thomas Lundqvist.

Spice – dess effekter och skador. Del 2. Thomas Lundqvist.

Vilken skillnad ser man mellan spice och cannabis efter en tid av behandling. Tomas Lundqvist.

Bildspel och övrigt material

Spicefolder


På CAN och drugsmart.com finns fakta om spice och andra droger.


Effekter av spice

Bieffekter/skadeverkningar vid akut rus:

• Högt blodtryck
• Hög puls
• Agitation/oro
• Ångest
• Panikanfall
• Akut psykos och förvirring
• Känsla av att inte få luft
• Bröstsmärtor
• Hjärtinfarkt
• Kramper
• Medvetslöshet

Bieffekter/skadeverkningar efter en periods användning:

• Påverkar kroppens immunförsvar, vilket ger en förhöjd infektionsrisk och en förmodad förhöjd utsatthet för en cancerogen utveckling
• Metallsmak förekommer ofta
• Vid överdosering kan personen i fråga få näsblod, svimma och hosta blod
• Paranoia
• Överdrivna hungerkänslor
• Skapar ett fysiskt och psykiskt beroende på kort tid, med kraftig abstinens