14112427-bleeding-heart-flower_small

 

Stödmaterial rökfri arbetstid

Rökfri arbetstid stödhäfte

Rökfri arbetstid apt

Rökfri arbetstid folder

Rökfri arbetstid anslag

Rökfri arbetstid filmer

De medverkande i filmen är skådespelare. I filmerna tas det upp några olika exempel på samtalsituationer kring rökfri arbetstid.

(Skådespelare: Anna Persson, Karl Ytterberg)

________________________________

 

Vattenpiperökning Allt färre röker cigaretter i Sverige däremot ökar vattenpiperökning, framför allt bland ungdomar. Fakta om vattenpiperökning

    • Vattenpipetobaken är lika skadlig som tobaken i cigaretter
    • Att dela munstycke med andra kan innebära en ökad risk att smittas av herpes, körtelfeber, hepatit och streptokocker.
    • Den som andas in röken från vattenpipetobak utsätts för passiv rökning.
  •  

_________________________________________________

Stöd till lokalt tillsynsarbete – rökförbud på skolgårdar

Statens folkhälsoinstitut har tagit fram skyltar och dekaler som kan vara till stöd och hjälp för skolorna att informera om rökförbudet och kommunernas tillsynsarbete gällande rökfria miljöer.

Beställ kostnadsfritt på folkhälsomyndighetens webbplats här

_________________________________________________

Bildbaserat undervisningsmaterial Tobak eller Hälsa

Ett bildbaserat undervisningsmaterial med kort lärarhandledning har tagits fram i projektet ”Miljömål för alla” på miljöförvaltningen. Bildmaterialet innehåller följande ämnen:

– Vårt vatten

– Miljön hemma

– Kosmetika och hygienartiklar

– Återvinning av förpackningar och tidningar

– Tobak eller Hälsa

I kommunikationsinsatser bland grupper med till exempel utländsk bakgrund kan bilder vara ett avgörande komplement för att underlätta förståelsen och effektivisera undervisningen. Tobak eller Hälsa är ett bildbaserat undervisningsmaterial med kort lärarhandledning kring tobakens skadliga effekter på människor och miljö. Materialet är framtaget i syfte att ge svar på grundläggande frågor om tobak, skador och ge sluta röka/snusa stöd. Materialet är utvecklat i samverkan med sfi-lärare (Svenska för invandrare). Undervisningsmaterial med kort lärarhandledning kan laddas ner från webbsidan

www.goteborg.se/miljokunskapibild

_________________________________________________

Fimpa nu!

Vägledning för dig som vill stödja ungdomar att bli tobaksfria. Utgångspunkten är de hälsosamtal som bedrivs på bland annat ungdomsmottagningar, materialet kan också användas i klassrummet. Statens folkhälsoinstitutet (FHI) har tagit fram materialet.

Beställ kostnadsfritt på folkhälsomyndighetens webbplats

_________________________________________________

Handledning till Fimpa nu!

Inspiration och råd om hur man genom samtalet kan uppmuntra ungdomar till ett tobaksfritt liv.

Beställ kostnadsfritt på folkhälsomyndighetens webbplats

_________________________________________________

Röster om rökning

Film från folkhälsoinstitutet

_________________________________________________

Information om tobak och tobaksavvänjning på olika språk

Vägen till ett rökfritt liv

En lättläst och praktisk broschyr med information till dig som vill sluta röka. Du hittar kontaktinformation, läkemedel, motivationsguide samt en enkel fem-stegsmetod för ett lyckat rökstopp. Finns på albanska, arabiska, bosniska/serbiska/kroatiska, dari, engelska, pashto, persiska, sorani, somaliska och svenska.

Beställes:

Kan laddas ner från webbsidan psychologistsagainsttobacco.org

_________________________________________________