14112427-bleeding-heart-flower_small

 

Stödmaterial rökfri arbetstid

Rökfri arbetstid stödhäfte

Rökfri arbetstid apt

Rökfri arbetstid folder

Rökfri arbetstid anslag

Rökfri arbetstid filmer

De medverkande i filmen är skådespelare. I filmerna tas det upp några olika exempel på samtalsituationer kring rökfri arbetstid.

(Skådespelare: Anna Persson, Karl Ytterberg)

________________________________

CAN   – frågor och svar om tobak

_________________________________________________

Vattenpiperökning Allt färre röker cigaretter i Sverige däremot ökar vattenpiperökning, framför allt bland ungdomar. Fakta om vattenpiperökning

    • Vattenpipetobaken är lika skadlig som tobaken i cigaretter
    • Att dela munstycke med andra kan innebära en ökad risk att smittas av herpes, körtelfeber, hepatit och streptokocker.
    • Den som andas in röken från vattenpipetobak utsätts för passiv rökning

Läs mer

_________________________________________________

Stöd till lokalt tillsynsarbete – rökförbud på skolgårdar

Statens folkhälsoinstitut har tagit fram skyltar och dekaler som kan vara till stöd och hjälp för skolorna att informera om rökförbudet och kommunernas tillsynsarbete gällande rökfria miljöer.

Beställ kostnadsfritt på folkhälsomyndighetens webbplats här

_________________________________________________

Bildbaserat undervisningsmaterial Tobak eller Hälsa

Ett bildbaserat undervisningsmaterial med kort lärarhandledning har tagits fram i projektet ”Miljömål för alla” på miljöförvaltningen. Bildmaterialet innehåller följande ämnen:

– Vårt vatten

– Miljön hemma

– Kosmetika och hygienartiklar

– Återvinning av förpackningar och tidningar

– Tobak eller Hälsa

I kommunikationsinsatser bland grupper med till exempel utländsk bakgrund kan bilder vara ett avgörande komplement för att underlätta förståelsen och effektivisera undervisningen. Tobak eller Hälsa är ett bildbaserat undervisningsmaterial med kort lärarhandledning kring tobakens skadliga effekter på människor och miljö. Materialet är framtaget i syfte att ge svar på grundläggande frågor om tobak, skador och ge sluta röka/snusa stöd. Materialet är utvecklat i samverkan med sfi-lärare (Svenska för invandrare). Undervisningsmaterial med kort lärarhandledning kan laddas ner från webbsidan

www.goteborg.se/miljokunskapibild

_________________________________________________

Fimpa nu!

Vägledning för dig som vill stödja ungdomar att bli tobaksfria. Utgångspunkten är de hälsosamtal som bedrivs på bland annat ungdomsmottagningar, materialet kan också användas i klassrummet. Statens folkhälsoinstitutet (FHI) har tagit fram materialet.

Beställ kostnadsfritt på folkhälsomyndighetens webbplats

_________________________________________________

Handledning till Fimpa nu!

Inspiration och råd om hur man genom samtalet kan uppmuntra ungdomar till ett tobaksfritt liv.

Beställ kostnadsfritt på folkhälsomyndighetens webbplats

_________________________________________________

Att sluta röka –

en film med viktigt budskap

Läs mer

_________________________________________________

Röster om rökning

Film från folkhälsoinstitutet

_________________________________________________

Information om tobak och tobaksavvänjning på olika språk

Vägen till ett rökfritt liv

En lättläst och praktisk broschyr med information till dig som vill sluta röka. Du hittar kontaktinformation, läkemedel, motivationsguide samt en enkel fem-stegsmetod för ett lyckat rökstopp. Finns på albanska, arabiska, bosniska/serbiska/kroatiska, dari, engelska, pashto, persiska, sorani, somaliska och svenska.

Beställes:

Kan laddas ner från webbsidan psychologistsagainsttobacco.org

_________________________________________________

Icke-rökare är vinnare – sluta-röka-råd

Finns på: arabiska, bosnisk-serbiska, engelska, persiska, spanska och lätt svenska

Beställes:

Kan laddas ner från www.slutarokalinjen.org

_________________________________________________

Expertens bästa råd för att bli rökfri/snusfri

Handfasta råd för att lyckas sluta röka eller snusa.

Statens folkhälsoinstitut, 2013

Ladda ner på Folkhälsomyndigheten

_________________________________________________

Att sälja tobak

Broschyr till dig som säljer eller har tänkt börja sälja tobaksvaror till konsumenter samt snabbguide, informationsblad med praktiska råd, folder.

Broschyr och snabbguiderna kommer även att finnas tillgängliga att ladda hem från

folkhälsomyndigheten på språken; arabiska, bks (bosniska, kroatiska, serbiska), engelska, nord- och sydkurdiska, spanska samt turkiska.

_________________________________________________

Några råd till dig som är ung och bestämt dig för att sluta röka och snusa

En informationsfolder riktad till ungdomar som vill sluta röka eller snusa. Foldern kan beställas av personal i tandvården, hälso- och sjukvården, ungdomsmottagningar, skolhälsovården m.m. Statens folkhälsoinstitut, 2011

 

_________________________________________________

Bli fri från cigaretter och snus En informationsfolder riktad till vuxna som vill sluta med sitt tobaksbruk. Foldern kan beställas av personal i tandvården samt i hälso- och sjukvård och överlämnas till patienter vid besök. Statens folkhälsoinstitut, 2011

 

_________________________________________________

Rådgivande samtal om tobak Den här foldern är till för hälso- och sjukvårdspersonal samt tandvårdspersonal som möter patienter som är beredda att förändra sitt tobaksbruk. Max 100 ex per beställning. Statens folkhälsoinstitut, 2011

_________________________________________________

Utgivningsår 2010 Författare Statens folkhälsoinstitut

De flesta förskolebarn är mycket bestämda kring att de inte ska röka eller snusa när de blir stora. Barnen behöver dock tydliga förebilder, oavsett om du är förälder, syskon eller arbetar i förskoleverksamhet…

En tobaksfri förskola – varför och hur? 

_________________________________________________

Utgivningsår 2010 Författare Statens folkhälsoinstitut

I dag uppger 79 procent av skolungdomarna att elever röker på deras skolgårdar men även att 34 procent av de vuxna gör det. En majoritet av ungdomarna tycker dock att det är bra med rökförbud på skolgårdar…

Barn och unga önskar en rökfri skolgård – kort information till skolan 

_________________________________________________

Utgivningsår 2010 Författare Statens folkhälsoinstitut

Hur ska man ta sig an frågan om undervisning om alkohol, narkotika, tobak och dopning i skolan? Denna bok kan användas som stöd och inspiration för detta arbete. Bland annat ges förslag på hur ANDT-frågorna…

 

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak – för gymnasieskolan

_________________________________________________

Utgivningsår 2010 Författare Statens folkhälsoinstitut

Hur ska man ta sig an frågan om undervisning om alkohol, narkotika, tobak och dopning i skolan? Denna bok kan användas som stöd och inspiration för detta arbete. Bland annat ges förslag på hur ANDT-frågorna…

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak – i grundskolans senare år

_________________________________________________