Tobaksvanor i Sverige – tobakskonsumtionen i siffror med fokus på år 2014
Rapporten ”Tobaksvanor i Sverige” är den fjärde CAN-rapporten som behandlar uppgifter från de löpande Monitormätningarna.

_________________________________________________

Rökfri arbetstid – finns det?

Pilotstudie om exponering av tobaksrök i hemtjänstens arbetsmiljö i Göteborg

Kunskapskällar´n, 2012

_________________________________________________

 

 

 

_________________________________________________