Spel om pengar kan liksom droger och alkohol, ge upphov till allt från enstaka negativa konsekvenser (spelproblem) till diagnostiserat spelberoende. Spelproblem innebär att man har svårt att kontrollera spelandet och att spelandet ger negativa konsekvenser om ohälsa, ekonomiska problem eller sociala problem. Spelberoende är ett allvarligt tillstånd med en ökad risk för tidig död och suicid.
Spelproblem är ett folkhälsoproblem som ger negativa konsekvenser för relationer ekonomi och hälsa. Problemen drabbar både dem som spelar för mycket, deras familj och vänner – och samhället i stort. Spelproblem är inskrivet i socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen sedan 1 januari 2018.

Det är vanligt att spela om pengar 60% av befolkningen mellan 16-84 år har spelat om pengar under det senaste året.
Ungefär 2 procent i åldern 16–84 år har ett problemspelande. Det motsvarar cirka 134 000 personer, och av dem har drygt 30 000 allvarliga problem. Men problemet är större än så. Vid uppföljning av samma personer vid flera tillfällen mellan 2008 och 2014, så hade 5 procent av dem haft problem med sitt spelande under minst en tidpunkt.