Rapport_spel

Publikation

Ett pilotprojekt vid ett socialkontor

Med stöd av Folkhälsomyndigheten genomfördes en undersökning om förekomsten av spelproblem hos en klientgrupp på ett socialkontor i Göteborg. I rapporten redovisas resultatet av denna undersökning men också några av de frågor, problem och möjligheter som en organisation ställs inför vid implementering av en ny metod.

Läs rapporten

 

Bildspel

Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Spelberoendeteamets klienter 2011-2015

Att upptäcka spelproblem