Tobaksvanor i Sverige – tobakskonsumtionen i siffror med fokus på år 2014
Rapporten ”Tobaksvanor i Sverige” är den fjärde CAN-rapporten som behandlar uppgifter från de löpande Monitormätningarna.

_________________________________________________

Betydelsen av föräldrars förhållande till tobak CAN 2013

_________________________________________________

Rökfri arbetstid – finns det?

Pilotstudie om exponering av tobaksrök i hemtjänstens arbetsmiljö i Göteborg

Kunskapskällar´n, 2012

_________________________________________________

Tobak, tillsyn och tillgänglighet

Den här rapporten handlar om insatser för att minska försäljningen av tobak till minderåriga.

Statens folkhälsoinstitut, 2011

_________________________________________________

Rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid – en kunskapssammanställning

Denna rapport syftar till att ge en generell bild av situationen när det gäller efterlevnaden av rökfria skolgårdar. Den ger även svar på varför det är viktigt med rökfria skolgårdar och vilken vinst det ger att öka efterlevnaden.

Statens folkhälsoinstitut, 2011

_________________________________________________

Tobak. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010

Samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen är det övergripande målet för folkhälsan. Statens folkhälsoinstituthar därför regeringens uppdrag att analysera och följa upp den nationella folkhälsopolitiken samt att föreslå framtida satsningar och prioriteringar. Resultatet presenteras i en regelbundet återkommande folkhälsopolitisk rapport.

Statens folkhälsoinstitut, 2011

_________________________________________________

Tobaksfri kommun

– en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet

Statens folkhälsoinstitut, 2010

ISBN: 978-91-7257-707-7

_________________________________________________

Tobakskonventionen

Statens folkhälsoinstitut, FHI

red Åsa Lundqvist (2009)

_________________________________________________

Tobaksfria barn

Statens Folkhälsoinstitut, FHI (2009)

_________________________________________________

Minskat bruk av tobak – var står vi i dag?

Statens folkhälsoinstitut

red Åsa Lundqvist (2007)

_________________________________________________