Tobaksstopp 

Tävling

Vinn din hälsa

Är du anställd i Göteborg Stad och vill förbättra din hälsa?
Nu har du chansen att vinna fina priser och en bättre hälsa genom Tobaksstopp eller Motionera mera!

Tobaksstopp
För andra året i rad har du som vill sluta röka eller snusa chansen att vinna din hälsa och fina priser.

Du har allt att vinna på att sluta!

Var med i en tävling där alla vinner högsta vinsten! Vinnaren får 1 1/2 timme extra om dagen för all framtid till att göra nya saker. Det får du också råd med, för du får över minst 20 000 kronor om året skattefritt under resten av ditt liv. Du blir vackrare, friskare och piggare. Du luktar bättre. Du orkar mer och får ett längre liv. Du får mer lust och ett bättre sexualliv. Att vara med i tävlingen kostar ingenting, men du behöver koncentrera dig ordentligt under ett år på att hålla dig till tävlingsreglerna!

Startdatum är:
Start 1: 1 oktober – 30 december 2018
Start 2: 1 januari – 30 mars 2019
Start 3: 1 april – 30 juni 2019

Vinster:
Varje period lottar vi ut en SPA-vistelse för 2, alternativt ett guldkort på
stadens motionsanläggningar (bad, gym och träning i ett år). Bonusvinster
kommer också att lottas ut.

Anmäl dig här

Vinn din hälsa – Tobakstopp arrangeras i samarbete med Regionalt Cancer centrum Väst

 

Motionera mera
För varje 30 minuters fysisk aktivitet per dag markerar du med ett kryss på ditt rosa
Motionera mera-kort. När kortet är fullt (25 tillfällen) skickas kortet in till idrott och förening.
För att delta behövs ingen anmälan, du kan börja när du vill under hela tävlingsperioden
1 oktober 2018 – 30 juni 2019.

För att delta: Det rosa motionera mera kortet kan hämtas på din HR- avdelning. Du kan även
hämta kortet i receptionen vid någon av Göteborg stads motionsanläggningar. (Frölundabadet,
Angered Arena, Lundbybadet, Slottsskogsvallen, Länsmansgården, Skatås, Ruddalen, Tuvevallen, Askim simhall, Kärra simhall och Backavallen).

Vinster:
Förutom Motionera meras ordinarie vinster lottas ett 10-klippkort
Guld ut som kan nyttjas till gym, gruppträning, bad och skridskoåkning
på Idrott och Förenings Förvaltningens friskvårdsanläggningar.

För mer information se:
goteborg.se/motioneramera  

Vinn din hälsa – Motionera mera arrangeras i samarbete med
Idrott & förenings förvaltningen.

 

Kick off
Du som är intresserad av att delta i Vinn din hälsa- Tobaksstopp eller Motionera mera är välkommen på Kick off där du kan få mer information, ställa frågor samt lyssna på föreläsning med Camilla Rova, tema ”målfokus, hjärnvilja och livsglädje”.

När? 24 september kl. 15.00-18.00

Var? Social resursförvaltning, Gårdavägen 2, bottenplan.

På plats kl. 16.00 finns föreläsare och inspiratör Camilla Rova som föreläser om –

”Målfokus, hjärnvilja och livsglädje”.

”Många gånger handlar det inte om kunskap, de allra flesta vet vad de bör göra. Den stora frågan är ofta:

”Varför gör jag inte det jag vet att borde göra? Vart tog motivationen vägen? Hur gör jag för att lyfta mig själv när det är tungt?”

Du har också möjlighet att få tips och råd av en personlig tränare ifrån Idrott och föreningsförvaltningen, samtal med tobaksavvänjare, tips ifrån hälsoutvecklare för en hälsosammare arbetsplats, och mycket mera!

Anmälan till föreläsningen 

 

 

_______________________________________________

 

Vinn din hälsa

Hjälp på vägen 

 

6 steg till ett Tobaksfritt liv

1. Bestäm dig för stoppdag

• Gärna 1- 4 veckor framåt i tiden. Tänk igenom allt du kommer vinna på att sluta och vad och vilka som kan hjälpa dig att lyckas.

2. Stoppdagen

• Rök/snusa inte en enda cigarett/prilla till. Kasta all tobak.

• Ta hjälp om det känns svårt

3. Hjälp mot abstinens

• Rör på dig så mycket du kan

• Ät regelbundet

• Om du behöver, använd nikotinläkemedel, eller tala med läkare om receptbelagda läkemedel

4. Ta kontroll

• Du och inget annat styr över ditt liv

• Se dig själv som tobaksfri

• Drick vatten

• Sysselsätt dig med aktiviteter som inte är kopplade till rökning/snusning.

5. Fira

• Fira alla små och stora framsteg

• Belöna dig efter en vecka, två veckor, en månad… Det är du verkligen värd!

6. GRATTIS till högvinsten!

• Nu är du fri från beroendet. Du är fräschare, lugnare, sover bättre och kan se fram mot ett friskare liv och mera pengar till annat.

 

Att sluta på egen hand

Många klarar av att sluta på egen hand, kanske med hjälp av någon sluta-app, nikotinläkemedel eller webbsida. Var beredd på att det krävs en stark vilja och beslutsamhet.

Några tips på vägen: Berätta för familj och vänner om ditt beslut, undvik platser och situationer som är förknippade med rökning/snusning, planera för andra aktiviteter, distrahera dig, drick vatten och kom ihåg att belöna dig när du lyckas!

Nikotinläkemedel

Nikotinläkemedel hjälper till med att kontrollera sug och abstinensbesvär och minskar humörsvängningar. De är ett hjälpmedel under en kortare period och ger en bestämd dos nikotin som ska minskas över tid. Prata med personalen på ditt Apotek om vad som skulle passa just dig.

Receptbelagda läkemedel

Det finns också en grupp receptbelagda läkemedel som inte innehåller nikotin, men som har visat sig ge bra effekt för vissa, rådgör med din läkare. Dessa läkemedel ska alltid kombineras med stöd av en tobaksavvänjare.

Sök hjälp hos tobaksavvänjare och tredubbla dina chanser att sluta med tobak jämfört med egna försök.

Sluta-röka-Linjen telefon 020-84 00 00

http://slutarokalinjen.org/

Aktuella ”appar” för mobilen

http://www.umo.se/fimpaaa

http://rokfri.1177.se

Hitta närmaste tobaksavvänjare

________________________________________________

 

Fakta och motivation

 

Det händer när du slutar med tobak – efter:

  • 20 min Blodtryck och puls sjunker.
  • 8 tim Syrenivån i blodet normaliseras.
  • 24 tim Risken för hjärtinfarkt minskar.
  • 48 tim Nikotinet är ute ur kroppen. Smak- och luktförmåga börjar återhämta sig.
  • 72 tim Lungkapaciteten ökar. Du andas lättare.
  • 1 till 3 mån Syreupptagningen ökar med 30 procent. Konditionen förbättras.
  • 9 mån Lungfunktionen har normaliserats. Du är piggare och mindre infektionskänslig
  • 5 år Risken för lungcancer halverad
  • 10 år Alla celler utbytta. Risken för lungcancer är på samma nivå som för den som aldrig rökt.

Dock kan en del kroniska skador ha uppstått under din tid som tobaksbrukare, men din hälsa kommer successivt att förbättras.

 

Tobaksstopp

Vill du ha mer motivation och argument – läs detta:

Cigarettrök innehåller minst 7000 kemiska ämnen, av dessa är 69 cancerframkallande. Snus innehåller ca 3000 kemiska ämnen, varav 28 är cancerframkallande.

Tjära är samlingsnamn för alla fasta partiklar i tobaken. Röker du ett paket cigaretter om dagen drar du i dig ca 1,5 – 2,5 dl tjära varje år.

Tobaken innehåller dessutom många giftiga ämnen, t ex tungmetaller och andra ämnen som bildas vid förbränningen av tobaken eller finns som en restprodukt från besprutning och konstgödning.

Nikotin är ett nervgift, klassat som en drog av Världshälsoorganisation, starkt beroendeframkallande.

När du börjar röka eller snusa utvecklas nikotinreceptorer i hjärnan, vilka du kommer att leva med resten av ditt liv. Så länge du röker eller snusar kommer de att kräva att bli matade med nikotin, om inte kommer de på olika sätt att göra sig påminda. När du slutar röka eller snusa slumrar de in efter någon vecka. Men de är lättväckta, så det gäller att aldrig ge dem det minsta lilla nikotin.

Barnarbete och miljöförstöring finns i de flesta länder där tobak odlas.

Rökning är den vanligaste yttre orsaken till för tidig död i en rad olika sjukdomar- ca 12 000 svenskar dör årligen av rökning. Förutom antalet dödsfall orsakade av rökning insjuknar ca 100 000 per år i rökrelaterade sjukdomar. De flesta som insjuknar drabbas av hjärtinfarkt, stroke, kol eller lungcancer. Totalt insjuknar 6800 årligen i cancer p.g.a. rökning, 5200 av dessa dör. Mellan 15 – 20 cancerformer kopplas till tobaksbruk, bland annat cancer i lungor, urinblåsa, matstrupe, magsäck, munhåla och svalg.

STOPP!

Ytterligare 59 allvarliga sjukdomstillstånd beror på rökning. Några exempel: kärlkramp i benen, kronisk bronkit, magsår, benskörhet med mera. Detta är kanske inte så förvånade då cigaretter innehåller mer än 7 000 kemiska föreningar i varje bloss varav 69 är cancerframkallande.

Rökningen bryter ner lungvävnaden men det tar mellan 10 och 30 år innan rökaren märker vad som är på gång. Andfåddhet börja märkas vid ansträngning och sedan även i vila. Skadan kan aldrig återställas, men vid rökstopp avbryts den skadliga processen.

Rökning orsakar en 10 gånger snabbare åderförkalknings process än hos icke-rökare. Vid rökstopp går risken tillbaka till det normala efter 4-5 år men redan efter 1 år är den halverad.

Påverkar lukt- och smaksinnet negativt liksom huden och håret. Om du slutar röka får du snart tillbaka lukt- och smaksinnet och en friskare hud och hår.

Nikotin har en stressande inverkan på puls och blodtryck vilket innebär att kroppen tvingas leva i konstant stresstillstånd.

En dryg miljon av Sveriges vuxna röker dagligen. De flesta är kvinnor, det totala tobaksbruket är högre bland män. Det kostar minst 20 000 kr per år att röka ett paket om dagen. Rökning sänker livskvaliteten och förkortar livet med i genomsnitt 10 år.