Kunskapskällar’n erbjuder utbildningar och konsultation till personal i Göteborg. Vi skräddarsyr konsultationer, föreläsningar, metodstöd, programstöd, processtöd och nätverksträffar för dig som vill ha utveckling och stöd i ditt arbete. Du kan antingen välja våra färdiga uppdrag med specifika teman eller bli kontaktad av oss för övriga önskemål inom något av våra områden. Under Kalendarium hittar du föreläsningar, konferenser, kurser, utbildningar, nätverksträffar och workshops. Exempel på vad vi erbjuder är flera olika workshops och föreläsningar inom det förebyggande området, konsultation runt Drogvaneundersökningen, kompetensutveckling i  förebyggande arbete inom ANDTS – alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Kunskapskällarn’s uppdrag är att:

  • Ta fram, värdera, synliggöra, producera och förmedla aktuell kunskap
  • Kompetens- och metodutveckla
  • Utföra specifika uppdrag
  • Samordna och samverka