Kunskapskällar’n erbjuder utbildningar och konsultation till personal i Göteborg. Vi skräddarsyr konsultationer, föreläsningar, metodstöd, programstöd, processtöd och nätverksträffar för dig som vill ha utveckling och stöd i ditt arbete. Du kan antingen välja våra färdiga uppdrag med specifika teman eller bli kontaktad av oss för övriga önskemål inom något av våra områden. Under Kalendarium hittar du föreläsningar, konferenser, kurser, utbildningar, nätverksträffar och workshops. Exempel på vad vi erbjuder är flera olika workshops och föreläsningar inom det förebyggande området. Under Boka uppdrag hittar du föreläsningar, konsultation, process- och metodstöd, kurser och utbildningar. Här erbjuds bland annat föreläsningar kring risk och skydd, konsultation runt Drogvaneundersökningen, kompetensutveckling inom dopningsområdet och förebyggande arbete inom ANDTS – alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Vi bedriver projekt, bevakar aktuell forskning och genomför studier, rapporter och kartläggningar. Vi arbetar med metodutveckling och olika former av samverkansprojekt på både nationell och internationell nivå. Här på webbsidan hittar du stadens styrdokument, information om olika droger, nyhetsbevakning och lästips. Under fliken vård och behandling hittar du kontaktuppgifter till socialtjänst och olika vårdmottagningar.

Kunskapskällarn’s uppdrag är att:

  • Ta fram, värdera, synliggöra, producera och förmedla aktuell kunskap
  • Kompetens- och metodutveckla
  • Utföra specifika uppdrag
  • Samordna och samverka