Här samlar vi filmer, bildspel och annat material från våra genomförda konferenser och utbildningar.

Tramadol konferens

Narkotikafri gymnasieskola

Recovery i teori och praktik

WFAD, ECAD, Sverige mor narkotika

Förebygg.nu

ANDT på schemat

Recovery – en modell för arbetet mot etablerat missbruk och beroende i Göteborg

______________________________________________

 

 

 

Tramadol konferens 17 okt 2019

Malmö Maria

MiniMaria, Kristoffer Lindgren

Skolelevers drogvanor, Ulla Kungur

______________________________________________ 

 

Recovery i teori och praktik- 2018-12-06

David Best ABCD session

David Best recovery cities

Mulka Nisic

Stuart Green recovery games

Stuart Green five ways

Stuart Green police

Stuart Green

______________________________________________ 

 

14-15 maj 2018, Göteborg 6th World Forum Against Drugs,The 25th ECAD Mayors’ Conference, Sverige mot narkotika, Göteborgs Stad

Program

Official Inauguration- Bankett

Ann-Sofie Hermansson, Chair of the City Executive Board, Gothenburg, Sweden 

Sven-Olov Carlsson, International president, World Federation Against Drugs 

Viggo Lütcherath, Chair, ECAD

Senator Joshua Lidani, Senate Committee Chair on Drugs and Narcotics, Nigeria 

Dr. Victor Okioma, CEO, NACADA, Kenya

Heiða Björg Hilmisdóttir, City Coouncillor, Reykjavik, Iceland 

Dag Endal, Project Coordinator, Drug Policy Futures 

Željko Petković, Acting Director, Office for Drugs and Crime, Government of Croatia  

Bertha Madras, Professor of Psychobiology, Department of Psychiatry, Harvard Medical School, USA               

Plenary session- Bankett

Karin Jordås, Secretary General, Menotor International, Sweden

Wadih Maalouf ”International Standards on Prevention” 
PhD, Programme Office, Prevention, Treatment and Rehabilitation Section, United Nations Office on Drugs and Crime 

Paul Molloy, Founder and CEO, Oxford House, USA

Breakout sesssions

Dr Vanda Felbab-Brown, Senior Fellow, Brookings Institute- Organized Crime, Illicit Drugs and Terrorism – What are the linkages? 

Iceland knows how to stop teen substance abuse, but the rest of the world is not listening-

Jon Sigfusson, Director Icelandic Centre for Social and Research Analysis

______________________________________________

 

15-16 nov 2017 Konferens Förebygg.nu

Ensam är stark tillsammans med andra – om ensamkommande barn och ungdomar, Henry Ascher, professor, barnläkare

Ensamkommande ungdomars kontakt med Maria-mottagningarna i Sverige, Mikael Dahlberg, forskare

Självmedicinering i ovisshetens skugga, Christian Frödén, polis

Ensamkommande ungdomar – en drogfri framtid? Mohamed Rage, Abdulahi Cadaani och Ann-Sofie Roberntz, SIMON

Helhet, samverkan och inkludering får Hallands blommor att blomma, Linda Wennerholm, Länssamordnare

Filmer från narkotikaspåret

Eftertidning Förebygg.nu

______________________________________________ 

17 sept 2019

Konferens- Narkotikafri skola

Standardens krav RS2360-2013

Unga med missbruk, Handlingsplan

Narkotika- och brottsfri skola Trygg i Göteborg

Anmälan till socialtjänsten

Drogtest i urin klin kem

Lägesbild Narkotika- och brottsfri skola

Mini-Maria Narkotikafri gymnasieskola

Narkotika bland unga – lärare, Polisen.

Social resurs Hvitfeldtska Certifierad drogfri skola

Unga med missbruk, folder

14 maj 2019

Konferens- Narkotikafri skola

Trygg i Göteborg, Lina Dimming 

Anmälan till socialtjänst, Marit Englund

En drogfri skola 2018, Utbildningsförvaltningen 

Systematiskt policyarbete – verktyg i skolans förebyggande arbete
Staffan Hübinette

Narkotika bland unga – polisens roll

Narkotika och brottsfri skola

Narkotikafri skola

Presentation drogfri skola Mini-Maria

9 maj 2018

Konferens- Narkotikafri gymnasieskola

Certifierad drogfri skola, vad innebär det? Mikael O Karlsson

Provtagning Gbg skolor Mats Ohlson

Anmälan vad händer sedan Marit Englund

Narkotikafri gymnasieskola förebyggande 2.0 Jessica Andersson och Maria Martini

Narkotikafri skola Göteborg Staffan Hübinette

Mini-Maria Jenny Alfaro, Marit Englund

 

3 och 10 okt 2017
Konferens- Narkotikafri gymnasieskola

Film, Vägar till en narkotikafri skola – Staffan Hübinette

Bildspel från dagen

Mini-Maria Kajsa Lönnevi & Angelica Hjelm

Provtagning Gbg skolor, Mats Ohlson

Anmälan vad händer sedan, Marit Englund

Narkotikafri gymnasieskola förebyggande, Jessica Andersson och Maria Martini

Certifierad drogfri skola, Mikael O Karlsson

______________________________________________ 

 

Utbildning 4 maj 2017

ANDT på schemat

thumbnail_IMG_1737[1]

är ett metodmaterial för lärare. Det går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen. Metodmaterialet är i första hand framtaget för lärare på grundskolan åk 6-9 men materialet går att anpassa till elever på gymnasienivå.

Del 1, filmadDrogvanor bland unga, Ulla Kungur, Kunskapskällar’n

Bildspel.pdf

Del 2, filmadANDT på schemat, Kristofer Odö, CAN

Bildspel.pdf

Metodmaterialet hittar du på drugsmart.com

Drogvaneundersökningar

______________________________________________

 

Recovery – en modell för arbetet mot etablerat missbruk och beroende i Göteborg?

Konferens 27 april 2017

Recoverymodellen får ett allt större genomslag i Europa och andra delar av världen när det gäller insatser för personer med ett etablerat missbruk och beroende. Modellen innebär att man, istället för att fokusera på ett område åt gången, arbetar samordnat; missbruksbehandling, boende, sysselsättning, fritid, socialt nätverk etc.

      

 

 

 

 

 

Inbjudan/program

Film 1

Åsa Bringlöv, Forskningsassistent, FoU Södertörn – Varför kommer de tillbaka? pdf

Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande – Inledning

Film 2

Michael Edwards, Senior Lecturer, Department of Law & Criminology, Sheffield Hallam University, Storbritannien – Att bygga lokala vägar och professionell samverkan för att skapa recoverykapital, pdf

Lars Lundell, Verksamhetsutvecklare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetsområde Beroende – Samverkan och bemötande för återhämtning

Film 3

Susanne Haglund, Ulla-Karin Littorin, Socialsekreterare, Behandlingsgruppen för drogproblem, Göteborg – Att skapa sitt liv och sin framtid, pdf

Malin Östling, Verksamhetschef boende, Bostad först – Att hitta tillbaka efter en lång tids hemlöshet

Film 4

Catharina Håkansson, Verksamhetschef, Vägen ut – Arbete: en väg ut ur missbruk, pdf

Antonio Boshini, Medicinskt ansvarig, San Patrignano, Italien – Resultat och utmaningar från San Patrignano modellen

Pål Mange Steinland, Jegersberg rehabiliterings- och kompetenscenter, Norge

Film 5

Boro Goic , Ordförande, Recovered Users Network, Bosnien och Hercegovina – Vikten av recoveryröster i samhället, pdf

David Best, Professor, Department of Law & Criminology, Sheffield Hallam University, Storbritannien – Hur spridningen av ett recoveryorienterat arbetssätt kan hjälpa städer att utvecklas, pdf

Marina Johansson, Social resursnämnds ordförande – Avslutning och reflektion

_____________________________________________

 

Recovery

Filminspelning av dagen (hela filmen)

Föreläsarnas bildspel (pdf)

Antonio Boshini

Ann-Sofie Hermansson

Boro Goic

Catharina Håkansson

David Best

Malin Östling

Michael Edwards

Pål Mange Steinland

Susanne Haglund, Ulla-Karin Littorin

Åsa Bringlöv

18361475_10155218699821894_1613225338_n[1]18360843_10155218700701894_1289120282_n[1]18386716_10155218702386894_343136676_n[1]Lars Lundell  Linda nilsson, Åsa BringlövSusanne Haglund


Läs mer