I Göteborgs Stad är arbetet med att motverka mobbning ett prioriterat mål.

Målet är formulerat: Barn och ungdomar har behov av trygghet och en god arbetsmiljö i skolan, därför ska mobbningen minska. Social utvecklings uppdrag har handlat om att stödja anställda i Göteborgs Stad som arbetar med barn och unga.

Göran Englund som jobbat med uppdraget arbetar sedan hösten 2015 på Center för skolutveckling.