Social utveckling har genom Siggi Òlafsson kunnat erbjuda stöd för att utveckla pedagogers ledarskap. Siggi Òlafsson arbetar sedan hösten 2015 på Center för skolutveckling.

Lärarens ledarskap i klassrummet är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för att påverka elevernas prestationer.

Att systematiskt arbeta med sitt ledarskap, tillämpa insatser som minskar störmoment i klassrummet och att vara tydlig i sin undervisning är några av nyckelfaktorerna. Social utveckling har kunnat erbjuda stöd till pedagoger för att hitta rätt i den pedagogiska verktygslådan.