S2020 står för socialt hållbar utveckling år 2020 och är ett uppdrag till alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.

S2020 är även namnet på den strategiska arbetsgrupp inom Social resursförvaltning som fungerar som en stödfunktion i stadens arbete med social hållbarhet.

Social, ekonomisk och ekologisk dimension

Syftet med uppdraget S2020 är att se till att sociala frågor tas på allvar i kommunal planering på samma sätt som frågor om ekonomi och ekologi. Att motverka segregation ingår som en viktig del i arbetet, och det ska ske i samspel mellan de tre dimensionerna – den sociala, den ekonomiska och den ekologiska.

Är du intresserad av socialt hållbar utveckling och vilken plats sociala frågor har i dagens stadsplanering, vem det är som arbetar för den sociala dimensionen och hur segregation kan motverkas? Bland S2020s initiativ finns Kunskapsmatrisen – en webbaserad kunskapsbank med texter som handlar om social hållbarhet i relation till planering.

 

  frälsarbild_webb
Illustration: Vanja Larberg