Piece of puzzle and business personsGöteborgs Stad sätter stort värde på att samverka med civilsamhället och är övertygade om att det ger stadens politiker och tjänstepersoner en bättre kompetens i sakfrågor, men också att det gagnar den enskilda människan och stärker demokratin. Vi tror också att en välfungerande samverkan ökar möjligheten att uppnå ett jämlikt och hållbart samhälle.

goteborg.se kan du läsa mer om samverkan med civilsamhällets organisationer.

 

 

 

Aktuellt

Inbjudan till högnivåsamtal med fokus på HBTQ i föreningslivet och i Göteborgs Stad!

9 april, 2019

Göteborg ska vara en stad för alla. En stad som lever upp till och respekterar alla som bor, vistas och verkar i staden. En socialt…


Konferens på den internationella brottsofferdagen

17 januari, 2017

Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer. Kompetenscentrum om Brottsutsathet…