Piece of puzzle and business personsGöteborgs Stad sätter stort värde på att samverka med civilsamhället och är övertygade om att det ger stadens politiker och tjänstepersoner en bättre kompetens i sakfrågor, men också att det gagnar den enskilda människan och stärker demokratin. Vi tror också att en välfungerande samverkan ökar möjligheten att uppnå ett jämlikt och hållbart samhälle.

Den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi

Vi erbjuder konsultationer om Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer. Vi har också uppdraget att samordna arbetet med att genomföra Den kommunala handlingsplanen om ökad samverkan som är kopplad till Överenskommelsen.

Idéburet offentligt partnerskap

Vi erbjuder även konsultation om upphandlingsstöd och om avtalsmodellen IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap).

I menyn till vänster hittar du mer information om hur vi arbetar för att öka samverkan med social ekonomi.

 

 

Aktuellt

MedVerkan - en tidning om samverkan med den idéburna sektorn

Tidningen MedVerkan drivs av enheten Stöd till social ekonomi/Social resursförvaltning som har uppdraget att implementera överenskommelsen om samverkan med social ekonomi som…

Konferens på den internationella brottsofferdagen

17 januari, 2017

Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer. Kompetenscentrum om Brottsutsathet…