Piece of puzzle and business personsGöteborgs Stad sätter stort värde på att samverka med civilsamhället och är övertygade om att det ger stadens politiker och tjänstepersoner en bättre kompetens i sakfrågor, men också att det gagnar den enskilda människan och stärker demokratin. Vi tror också att en välfungerande samverkan ökar möjligheten att uppnå ett jämlikt och hållbart samhälle.

goteborg.se kan du läsa mer om samverkan med civilsamhällets organisationer.