Vad är IOP?

IOP är en avtalsform som togs fram av organisationen Forum Idéburna organisationer med social inriktning år 2010. Det är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. En modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. Här kan du läsa mer om bakgrunden till IOP.

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera.

Forum Idéburna organisationer med social inriktning har även tagit fram en handledning i IOP som är bra att ta del av för att få en uppfattning om grunderna i ett IOP-avtal.
Front Advokater har, på uppdrag av Forum, tagit fram en rapport om det juridiska utrymmet för IOP:  Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-rätten.

IOP i Göteborg

I Göteborg har vi ett antal undertecknade IOP-avtal. Du finner några exempel på avtal i rutan till höger som nedladdningsbara filer. Om du vill läsa mer om det juridiska utrymmet som Göteborgs jurister har tagit fram för IOP-avtal hittar du även sådan information till höger på sidan.

Social utveckling har god kunskap om IOP och kan erbjuda visst stöd i processen att skriva avtal.

Hur gör man för att skriva ett IOP avtal?

Ofta skapas idéburna offentliga partnerskap på initiativ av en förening från social ekonomi men det behöver inte vara så. Det viktiga är att båda parter är villiga att skapa ett partnerskap och att IOP är rätt form. När två eller fler parter hittat varandra och vill arbeta vidare är det viktigt att undersöka om ett idéburet offentligt partnerskap är rätt modell för samarbetet.

När båda parterna försäkrat sig om att ett Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP är rätt form för avtalet är det dags att diskutera och komma överens om exakt vad avtalet ska gälla, hur länge det ska löpa, vem som ska bidra med vilka resurser, hur mycket påverkan det offentliga ska ha på verksamheten i fråga, hur tvistefrågor ska lösas och så vidare. Det kan vara en god idé att titta på de avtal som redan finns för att se till att inget viktigt glöms. Men viktigast är att avtalet anpassas till de förutsättningar som gäller den specifika verksamhet det gäller.

Ta del av informationsfilmerna när Ingela Andersson berättar mer om IOP i ”4 minuter IOP”

Serien består av tre filmer där du under fyra minuter per film på ett lättförståeligt sätt kan ta del av vad IOP är, vilka regler som gäller och hur man kan gå tillväga för att skriva ett avtal. 

Vad

 

Vad IOP är

 

 

Juridiken

 

Juridiken kring IOP

 

 

Hur

 

Hur vi gör IOP