Konferens: Bättre sex- och samlevnadsundervisning – livsviktig kunskap som berör alla

31 maj, 2018

En konferens som ger kunskap, inspiration och metoder för arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Frågor som rör sexuell hälsa och rättigheter är mer…


SRHR-plan på gång för Göteborgs Stad

12 december, 2017

Göteborgs Stad har tagit första steget att ta fram en SRHR-plan. Den 20 december kommer ett första förslag på Göteborgs Stads SRHR-plan behandlas av Social…


Ny sajt ska öppna för samtal om hiv

30 november, 2017

Den nya sajten hivplus.nu ska få fler att prata om hiv. Samhällets negativa föreställningar om hiv är fortfarande många, trots att dagens mediciner gör all skillnad. …


Inbjudan till workshoppar om SRHR

2 juni, 2017

Göteborgs stad håller just nu på att ta fram en plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). För att samla in…


Webbutbildning: Hiv handlar om oss

Illustration: Hilding Sandgren.
27 september, 2016

Hiv handlar om oss är en webbutbildning som vänder sig till dig som möter människor i ditt arbete; brukare, besökare eller kollegor. Utbildningen är utan ljud…


Mellanmänskliga möten betyder mest för vilja till hivtest

19 augusti, 2016

Vad får en man som har sex med män och aldrig hivtestat sig att göra det? Och vad får de som utsatt sig för risk…


Här är höstterminens kurser om sex- och samlevnadsundervisning

Pennor och tavla. Foto: Marit Lissdaniels
8 augusti, 2016

Bland höstterminens utbud hittar du bland annat workshopen ”Bråkiga pojkar och duktiga flickor” och en kurs som utgår från en ny app, framtagen för och tillsammans…


FN antog ny resolution om hiv och aids

16 juni, 2016

Under ett högnivåmöte i FN den gångna veckan antogs en ny resolution avseende hiv och aids. Det övergripande målet är minskad spridning av hiv och…


Artikel i tidningen Insikt: Kunniga tolkar skapar trygghet

16 juni, 2016

Tidningen Insikt har uppmärksammat projektet Tolkbart, där tolkar utbildas i sexuell hälsa och rättigheter. Ur artikeln: ”Att prata om intima frågor med främmande människor ar…


Antalet fall av hiv på stabil nivå

9 juni, 2016

Antalet fall av hiv som rapporterades i Sverige i fjol ligger på en stabil nivå jämfört med föregående år. En stor andel av dem som…


Reportage om Snacka sex i tidningen Ottar

20 april, 2016

                      RFSU:s tidning Ottar har uppmärksammat projektet Snacka sex. Ur reportaget: ”Relationer, övergrepp och droger…


Ökad risk för ohälsa bland hbtq-personer

Foto: Klas Eriksson.
8 april, 2016

Långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Det är vanligare med bland annat depressioner, psykoser och riskbruk av…


Så funkar sex – en webbsida för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Så funkar sex
18 februari, 2016

Webbsidan safunkarsex.se är en normkritisk sida om sexualitet och kärlek. Den vänder sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar och kognitiva svårigheter. Webbsidan är en del av…


Lyckat projekt där hemlösa får snacka sex fortsätter

Eva-Maria Eriksson och Erika Wikström är projektledare för Snacka sex.
8 februari, 2016

Hur smittar hepatit? Var testar jag mig för könssjukdomar? Är jag en riktig man fast jag inte har någon sexlust? I projektet Snacka sex får…


Nya kurser om att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen

20 januari, 2016

Nu kan du anmäla dig till vårens kurser om sex- och samlevnadsundervisning. Kurserna vänder sig till dig som möter barn och unga i ditt arbete. Alla…