Det här är en webbutbildning som riktar sig dig som arbetar inom socialt arbete, framför allt inom socialtjänsten, och är en introduktion i frågor om sexuell hälsa och socialt arbete. Den visar hur samband mellan sexuell och social utsatthet kan se ut, varför det är viktigt att socialarbetare arbetar med sexuell hälsa och hur vi kan göra det.

Illustration: Lina Brandström, Grafiska gruppen.

Gör utbildningen

Utbildningen är med ljud och tar ungefär 20-30 minuter att göra. Tänk på att reglera volymen eller sätta på dig hörlurar innan du klickar på länken. Om du vill pausa eller avbryta utbildningen startar den automatiskt där du sist slutade nästa gång du klickar på länken: Starta utbildningen Sexuell hälsa och socialt arbete.

Bakgrund

Social utsatthet påverkar den sexuella hälsan vilket innebär att det sociala arbetets klienter kan ha en särskild utsatthet när det gäller sexuell hälsa. Därför är det viktigt att socialarbetare kan adressera frågor om sexualitet i möten med klienter. Här hittar du mer information om hur sexuell och social utsatthet hänger ihop

Om ni vill arbeta vidare med dessa frågor finns tips och hänvisningar sist i webbutbildningen. Ni är också välkomna att kontakta oss för mer information.

Projektet är finansierat av Folkhälsomyndigheten.

 

Illustration: Lina Brandström, Grafiska gruppen.