Social utveckling har kunnat erbjuda stöd för inom SEL – socialt emotionellt lärande – genom Siggi Òlafsson. Han arbetar sedan hösten 2015 på Center för skolutveckling.

Förmågan att uppfatta känslor kallas ofta emotionell intelligens. Människans sociala kompetens består utöver det av en rad färdigheter som är möjliga att stimulera via strukturerade hjälpmedel och genom pedagogens kunskap och kreativitet.

SEL är den samlande benämningen på olika arbetsmetoder som till exempel StegVis och START.