Vårt arbete syftar till att stödja stadens verksamheter i att synliggöra och tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter samt att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Vi erbjuder kompetensutveckling för stadens medarbetare.

Vi jobbar bland annat med att:

  • Erbjuda utbildningar och kurser
  • Genomföra projekt och kartläggningar

Kontakta SRHR-teamet:

srhr@socialresurs.goteborg.se

 

Vad är SRHR?

Alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet och det är det SRHR handlar om. SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, inte bara avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada. Därför bör ett positivt förhållningssätt till sexualitet och reproduktion bekräfta den roll njutbara sexuella relationer, förtroende och kommunikation har för självkänsla och allmänt välbefinnande.

Alla har rätt att fatta beslut om sina egna kroppar och ha tillgång hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som stödjer den rätten. För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs erkännande av sexuella och reproduktiva rättigheter, som baseras på mänskliga rättigheter för alla att:

–          respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande

–          fritt få definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

–          avgöra om och när man vill vara sexuellt aktiv

–          välja sina sexualpartners

–          ha säkra och njutbara sexuella upplevelser

–          välja om, när och med vem äktenskap ska ingås

–          avgöra om, när och hur man vill ha barn och hur många barn man vill ha under hela livet ha tillgång till information, resurser, tjänster och det stöd som krävs för att uppnå det ovanstående, utan risk för diskriminering, tvång, utnyttjade och våld (Folkhälsomyndigheten, 2020)

Aktuellt

Något har hänt – konferens om intellektuella funktionsvariationer och sexuellt våld

ryggar
9 september, 2020

Välkommen till en utbildningsdag på webben 22 september, om metoder, strategier och riktlinjer för arbete mot sexualiserat våld. Konferensen är för dig som i din…


Vad undrar du om trans?

4 september, 2020

Ställ dina frågor på föreläsningen om transpersoners hälsa och villkor. Unga och unga vuxna som funderar kring sin könsidentitet eller som är transpersoner behöver bli…


Ny rapport: Varje gång du hör det så öppnas dina ögon lite mer

2 juli, 2020

En rapport om hur socialsekreterare i Göteborgs Stads möter frågor om SRHR i sitt möte med klienter. »» Tema 1: Hur möter socialsekreterarna frågor om…